متن تبریک تولدت مبارک به انگلیسی

پیام تبریک تولد به انگلیسی

زمان مطالعه : 12 دقیقه

بارها پیش آمده است که افراد می خواهند برای اتفاق خوش که برای اشخاص رخ داده است به او تبریک بگویند اما نمی دانند که باید چه متنی را برای آن آماده کنند. خیلی از مردم علاقه دارند که متن استفاده شده انگلیسی باشد اما در ذهن خود چیزی از متن های انگلیسی نمی دانند. در ادامه ما مناسب ترین های آنها را همراه با معنی برای مناسبت درست آن معرفی می کنیم. با ما همراه باشید.

مناسبت های مختلف زیادی برای جشن وجود دارد. شما می توانید کلمات یا اشعار زیبا برای مردم شاد در روز ویژه آنها ارسال کنید. مردم از دریافت کارت تبریک یا پیام در سالروز تولد ، نامزدی ، نقل مکان در خانه جدید و مناسبت های دیگر خوشحال خواهند شد. همچنین ممکن است نقل قول ها و جوک های تبریک خنده دار را دوست داشته باشید. از ایمیل ، پیام های اس ام اس یا پست های فیس بوک برای نشان دادن اهمیت خود استفاده کنید!

به کسی که می شناسید و دوستش دارید تولدت مبارک بگو فقط با آرزوی مناسب تولد. آرزوهای کوتاه تولد مبارک ما متناسب با شرایط مختلف طراحی شده است. به طور کلی دوست یا عضوی از خانواده خود را می شناسید که در حال تولد است ، آرزوهای تولدت مبارک بهترین انتخاب برای شماست. برای آنها آرزوی تولد دوستانه ، صمیمانه یا طنز آمیز داشته باشید.
تولد فقط یک لحظه ویژه شکرگزاری در زندگی یک جشن نیست ، بلکه چنین لحظه ای است که فرد با سال نو ، چیزهای جدید و مکانهایی که درد می کشد ، پیرتر و عاقل تر می شود. همچنین زمان آن است که مهمانی هایی داشته باشید ، کیک بخورید و مانند کودکی رفتار کنید که در آن دوستان با کلاه های تولد بازی می کنند و جوک های خنده دار رد و بدل می کنند.

 • I heard that today is your birthday, you have become a year older and wiser this year. I hope you succeed in your whole life
  شنیده ام که امروز روز تولد تو است، تو در این سال یک سال بزرگ تر و عاقل تر شده ای. امیدوارم در که تمام طول عمر خود موفق باشی.
 • I wish you a happy birthday, my friend. I hope you are always happy in your life
  با آرزوی خوشبختی تولد تو را تبیرک می گویم دوست من. امیدوارم در زندگی ات همیشه خوشبخت باشی.

 

 • Happy birthday beautiful! I hope you have a wonderful day filled with joy and happiness.
  تولدت مبارک خوشگله! امیدوارم روز فوق العاده ای سرشار از شادی و شادی داشته باشید.

برای مشاهده پیام زیبا برای عمو کلیک کنید.

 • Birthdays are special days that allow us to celebrate the day you entered our lives. Happy Birthday my dear
  روزهای تولد روزهای خاصی هستند که به ما اجازه می دهند روزی را که شما وارد زندگی ما شده اید جشن بگیریم.تولدت مبارک عزیزم.

 

 • On this very beautiful day, your birthday, I hope every single one of your wishes will be fulfilled.
  در این روز خیلی زیبا، روز تولد شما ، امیدوارم تک تک خواسته های شما برآورده شود.

 

 • I hope your day is full of fun and celebration. Happy birthday to you my dear!
  امیدوارم روزتان سرشار از شادی و جشن باشد. تولدت مبارک عزیزم!

 

 • It’s your birthday! I hope you celebrate this year well and always be happy
  روز تولد شما است! امیدوارم این سال را به خوبی جشن بگیری و همیشه شاد باشی.

 

 • I wish you a warm birthday and a warm hug on this very special day.
  برای شما آرزوهای گرم تولد و یک آغوش گرم گرم در این روز بسیار خاص را دارم.

 

 • Birthdays are a time to celebrate so kick back and enjoy your wonderful day.
  روزهای تولد فرصتی برای جشن گرفتن است بنابراین شروع کنید و از روز فوق العاده خود لذت ببرید.

 

 • Although I’m not there for your birthday party and I can not enjoy this day with you. But I’m sure you are thinking of me.
  اگرچه من برای جشن تولد شما آنجا نیستم و نمی توانم در این روز کنار تو لذت ببرم. اما مطمئنم که شما در فکر من هستید.
 • متن تبریک تولد
 • It’s celebration time! I hope you are having the time of your life as you celebrate your birthday.
  وقت جشن است! امیدوارم در جشن تولد خود لحظاتی از زندگی خود را سپری کنید.

برای مشاهده پیام زیبا برای دایی در مناسبت های مختلف کلیک کنید.

 • Happy birthday baby, let’s take the cake and blow out the candles. Remember not to forget the fire extinguisher!
  تولدت مبارک عزیزم ،بیا تا کیک را ببریم و شمع ها رو فوت کنیم. یادت باشه که کپسول آتش نشانی رو فراموش نکنی!

 

 • Another year older is a reason to celebrate. You are that much closer to retirement dear friend.
  یک سال دیگر بزرگتر دلیلی برای جشن گرفتن است. شما خیلی به بازنشستگی نزدیکتر هستید دوست عزیز.

 

 • When I heard that it was your birthday, I decided to send you something special. I decided to come to greet you with this gift. I hope it made you happier
  وقتی شنیدم که روز تولد شماست تصمیم گرفتم چیز خاصی برای شما ارسال کنم. تصمیم گرفتم که با این کادو به پیشواز تو بیایم. امیدوارم که تو را خوشحال تر کرده باشد.

 

 • Although I can not be with you on your birthday, know that you remember me today and you will never forget me.
  اگرچه نمی توانم در روز تولد شما با شما باشم ، اما بدانید که امروز در یاد من هستید و هرگز از یادم نخواهید رفت.

 

 • I hope all of your hopes and dreams come true on this very special day. Happy birthday to you!
  امیدوارم همه آرزوها و آرزوهای شما در این روز بسیار خاص محقق شود. تولدت مبارک!

 

 • It’s your birthday! I hope it is filled with happiness and plenty of love.
  روز تولد شماست! امیدوارم سرشار از شادی و عشق فراوان باشد.

 

 • Your birthday allows us to celebrate having you in our lives. Happy Birthday.
  روز تولد شما به ما اجازه می دهد تا حضور شما را در زندگی خود جشن بگیریم. تولدت مبارک.

 

 • I hope you know how much joy your presence brings. Happy birthday my dear friend.
  امیدوارم بدانید حضور شما چقدر شادی آور است. تولدت مبارک دوست عزیزم.

 

 • Celebrate, laugh, dance, and cheer because your birthday only comes once a year.
  جشن بگیرید ، بخندید ، برقصید و تشویق کنید زیرا روز تولد شما فقط یک بار در سال فرا می رسد.

 

 • Although I am far from you on this dear day, you are in my heart today on your very special birthday.
  اگرچه در این روز عزیز من از تو دور هستم ، اما تو امروز در تولد بسیار ویژه خود در قلب من هستی.

 

 • Your birthday brings with it a special glow. The glow of so many candles, so hurry and blow them out!
  روز تولد شما درخشش خاصی را به ارمغان می آورد. درخشش بسیاری از شمع ها ، پس عجله کنید و آنها را خاموش کنید!

 

 • Happy Birthday my dear friend; You are more valuable than the best jewelry. May you be stronger, happier, wiser and healthier in life.
  تولدت مبارک دوست عزیزم؛ شما ارزشمندتر از بهترین جواهرات هستید. باشد که شما در زندگی قوی تر ، شادتر ، عاقل تر و سالم تر باشید.

 

 • This birthday wish is to tell you that I care about you and thank you for being happy in your life on this day. happy Birthday honey.
  این آرزوهای تولد این است که به شما بگوید من به شما اهمیت می دهم و از تو سپاسگزازم که در این روز خوش در زندگی تو هستم. تولدت مبارک عزیزم.

 

 • This day is a perfect opportunity to bring to life the memories of love and laughter; happy birthday and may this day fill your life with joyful pleasure.
  این روز فرصتی مناسب برای زنده کردن خاطرات عشق و خنده است. تولدت مبارک و باشد که این روز زندگی تو را سرشار از لذت و شادی کند.

 

 • I see for myself a chance to love you as a day and to celebrate this day in your honor. This day is not only the day you were born, but it can also bless your future. happy Birthday honey.
  من برای خودم یک شانس می بینم که در این روز شما را به عنوان یک دوست دارم و این روز را به افتخار شما جشن می گیریم. این روز نه تنها روزی است که تو به دنیا آمده ای بلکه این روز می تواند آینده تو را نیز برکت دهد. تولدت مبارک عزیزم.

 

 • I hope that your birthday will be full of God’s blessings and that the laughter will never stop on your lips.
  امیدوارم که روز تولد شما مملو از نعمت ها های خداوند باشد و خنده هیچ گاه از روی لب های شما متوقف نشود.

 

 • As I remember even strongly the memories we shared in the past, today gives a new meaning to our friendship. May you find satisfaction in all your endeavour.
  همانطور که تمام خاطرات گذشته خود را با تو به خوبی به خاطر می آورم ، امروز معنای جدیدی به دوستی ما می بخشد. باشد که در همه تلاشهای خود رضایت پیدا کنید.

 

 • On this special day, may your life be renewed with crackles of laughter and the great feelings of affection; I wish you the best of your dreams.
  در این روز خاص ، ممکن است زندگی شما با صدای خنده خنده و احساسات عاطفی بزرگ تجدید شود. من بهترین آرزوها را برای شما آرزو می کنم.

 

 • May this day be full of many wonderful memories, colored by the radiance of love, the radiance of smiles and the warmth of friendship. Happy birth day my friend
  باشد که این روز مملو از بسیاری از خاطرات فوق العاده ، رنگ آمیزی شده از درخشش های عشق ، درخشش لبخندها و گرمای دوستی باشد. تولدت مبارک دوست خوبم

 

 • I’m so happy to share this remarkable day of your life with you. I wish you the best of a new life.
  بسیار خوشحالم که این روز فوق العاده از زندگی شما را با شما به اشتراک می گذارم. برای شما آرزوی بهترین ها را در زندگی جدید دارم.

آرزوهای خنده دار تولدت مبارک

 • You are one year older, aren’t you human yet? !!
  How long do you want to be an angel hahaha!
  Happy earthly anniversary.
  یک سال بزرگتر شدی ، هنوز آدم نشدی تو ؟!!
  تا کی میخوای فرشته بمونی هاااا !
  سالروز زمینی شدنت مبارک.

 

 • I wanted to buy you a toy, I saw that you are very old and your children have to play badly! As a result, I did not get anything from you.
  Happy Birthday my dear friend.
  خواستم برات اسباب بازی بخرم دیدم خیلی دیگه پیر شدیو باید بدی بچه هات بازی کنن! در نتیجه هیچی نگرفتم برات.
  تولدت مبارک دوست عزیزم.

 

 • God always be like a traffic lightYour lips are always red, your enemies are yellow, your heart is always greenHappy Birthday

  الهی همیشه مثل چراغ راهنمایی باشی

  لپت همیشه قرمز، روی دشمنات زرد، دلت همیشه سبز

  تولدت مبارک.

 • I try to say happy birthdayFrom birthday cards to people of different agesIt is appropriate to use.

  Sorry for your birthday

  I could not find the papyrus paper

  And I have to do it in a new way

  Congratulations on your birthday.

  Happy birthday my dear friend

  من سعی می کنم برای تبریک تولد

  از کارت های تولدی که با سن افراد مختلف

  تطابق دارد استفاده کنم.

  اما متاسفم نتونستم برای تو اینو پیددا کنم و

  موفق به پیدا کردن کاغذ پاپیروس نشدم

  و مجبور هستم با شیوه ای نوین

  تولدت را تبریک بگویم.

  تولدت مبارک رفیق جانم

   

 • happy Birthday honey.
  I have a wonderful offer for you today that I hope you will accept.
  If you accept this deal, we will both benefit.
  That is, give it to me today in gifts and cakes, and I will give the number of sentos to my brain as a secret.
  امروز یه پیشنهاد فوق العاده برات دارم که امیدوارم قبول کنی.
  اگر این معامله رو قبول کنی هر دومون سود می کنیم.
  اونم اینه که امروز تو کادو ها و کیکو به من بسپار و منم عدد سنتو به عنوان یه راز به مغزم می سپرم.

متن تبریک تولدت مبارک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *