جملات زیبا در باب معلم

جملات زیبا مناسب روز معلم | شعر های زیبا برای روز معلم

زمان مطالعه : 29 دقیقه

معلم ها نه تنها در موفقیت تحصیلی ما ، بلکه در زندگی ما نقش بسزایی داشته اند. معلم ها و استادان به ما آموخته اند که چگونه انسان بهتری شویم.

بسیاری از ما نمی دانیم که برای روز معلم چه جمله هایی بگوییم. در این مقاله می خواهیم جملات شایسته برای روز معلم اشاره کنیم و بهترین آنها را برایتان شرح دهیم.

معلم ها لایق بهترین جملات هستند و ما این افتخار را داریم که برای آنها مقاله ای تهیه کنیم.

جملات شایسته برای روز معلم

نقش معلم در دلهاست و جای دیگری نمی رود

آنکه دلها به عشق او زنده است ، در دل عاشقان نمیمیرد

ای معلم عزیزم ، روز 12 اردیبهشت را به شما تبریک می گویم

 

The role of the teacher is in the hearts and does not go anywhere else

He who is alive to his love does not die in the hearts of lovers

Dear teacher, I congratulate you on the 12th of Ordibehesht

 

مهر ایزدی بر فراز دستانم بدرقه ی استادی که راه و رسم
درست زیستن را به من آموخت. امروز بهانه ایست
تا بوسه ای نثار دستانت شود و تبریکم را تقدیمت کند .
هفته ی مقدس معلم مبارک.

 

The seal of God is above my hands, chasing the master who leads the way
He taught me to live right. Today is an excuse
To give you a kiss and offer my congratulations.
Happy Teacher’s Holy Week.

 

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم اینچنین زردم من

 

I am always my student in your school

I’m always full of pain away from your face

See Master in Spring and Day

Without a teacher, I am so yellow

 

اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است که به کار دیگری بپردازد

چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است 

 

If anyone can be a good teacher, he has betrayed him to do something else

Because a teacher is a prophet and a teacher is a god

 

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ

در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند

 

Teacher’s Day is a reminder of the glory of virtuous men and women throughout history
In the field of education, they have displayed the most beautiful manifestations of love and self-sacrifice

 

در دوران مدرسه ام نمیدانستم که معملی چه گرانبها است و حالا که خود نیز معلم شده ام ، فهمیدم که چقدر قدردانی  ها که نکردم

تمام معلم های عزیز من ، از تمام وجود ، دوستتان دارم.

شما هدیه ای از سوی خداوند هستید.

 

During my school years, I did not know how precious a normal person is, and now that I have become a teacher myself, I realized how much I did not appreciate.

All my dear teachers, I love you with all my being.

You are a gift from God.

 

در آن روز ها که برگ های امتحانم توسط معلم ها به خاطر تقلب گرفته میشد ، ناراحت و پریشان بوده ام

اما الان دانسته ام که معلم در سرنوشت من چه نقش مهمی داشته است

از تمام معلم های زندگی ام ، ممنونم ، شما فرشته های روی زمین هستید

 

I was upset and upset in the days when my exam papers were taken by teachers for cheating.

But now I know what an important role the teacher played in my destiny

Thank you to all the teachers in my life, you are angels on earth

 

روز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است

که در طول تاریخ در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته ان

 

Teacher’s Day is a reminder of the glory of virtuous men and women
Which have shown the most beautiful manifestations of love and self-sacrifice in the field of education throughout history

 

معلمی شغل نیست . عشق است . ذوق است .ایثار و فداکاریست 

اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز و اگر عشق توست ، بر تو مبارک باد 

 

A teacher is not a job. It is love. It is a taste. It is self-sacrifice

If you look at it as a job, let it go, and if it is your love, bless you

 

به یاد داشته باشید: یک کتاب ، یک قلم ، یک کودک و یک معلم

می توانند جهان را تغییر دهند

 

Remember: a book, a pen, a child and a teacher

They can change the world

 

افلاطون راپرسیدند : چگونه است که تو معلم خویش را بیش از پدر احترام مینهی و بزرگ میداری؟

گفت پدرم مرا از بهشت به زمین آورد و معلمم مرا از زمین به بهشت رهنمون می سازد.

حال شما قضاوت کنید احترام بر کدام واجب تر؟؟؟…..

روز معلم برهمکاران عزیز مبارک

 

Plato asked: How is it that you respect your teacher more than your father?

He said, “My father brought me from heaven to earth, and my teacher guides me from earth to heaven.”

Now you judge which is more obligatory to respect ???… ..

Happy Teacher’s Day Dear Colleagues

 

معلمان ایده آل ترین کسانی هستند که از خود به عنوان پل هایی استفاده می کنند که دانش آموزان خود را برای عبور از آنها استفاده کنند ، سپس با تسهیل عبور آنها ، با شادی سقوط کرده و آنها را تشویق به ایجاد پل هایی برای خود می کنند.

 

Ideal teachers are those who use themselves as bridges over which they invite their students to cross, then having facilitated their crossing, joyfully collapse, encouraging them to create bridges of their own

 

معلمی که واقعاً خردمند است ، از شما نمی خواهد وارد خانه خرد خود شوید ، بلکه شما را به آستانه ذهن خود می رساند.

 

The teacher who is indeed wise does not bid you to enter the house of his wisdom but rather leads you to the threshold of your mind

 

بزرگترین نشانه موفقیت یک معلم این است که بتواند بگوید: «بچه ها اکنون طوری کار می کنند که انگار من وجود ندارم.

 

The greatest sign of success for a teacher…is to be able to say, “The children are now working as if I did not exist.

 

بسیاری از انسان ها با چوب معلم ناراحت می شوند ، اما نمیدانند که این چوب جزئی از موفقیت آینده آنان است.

 

Many people are upset with the teacher’s stick, but do not know that this stick is part of their future success.

 

آموزش کلید موفقیت در زندگی است و معلمان تأثیر ماندگاری در زندگی دانش آموزان خود دارند. روزت مبارک دلیل موفقیت من

 

Education is the key to success in life and teachers have a lasting impact on the lives of their students. Happy Rosette The reason for my success

 

من معتقدم که معلمان مسئول ترین و مهمترین اعضای جامعه هستند زیرا تلاش های حرفه ای آنها بر سرنوشت زمین تأثیر می گذارد

 

Teachers, I believe, are the most responsible and important members of society because their professional efforts affect the fate of the earth

 

هدف معلم این نیست که همه را مانند خود کند ، بلکه معلم می خواهد هرکس تصویر رویاهای خودش را داشته باشد.

 

The goal of the teacher is not to make everyone like herself, but the teacher wants everyone to have a picture of their dreams. (مؤنث)

 

معلم متوسط می گوید. معلم خوب توضیح می دهد. معلم برتر نشان می دهد. معلم بزرگ الهام بخش است

 

The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires

 

آموزش به جای گذاشتن اثری از خود برای رشد دیگران است و قطعا دانشجو بانکی می باشد که می توانید گران ترین گنجینه خود را به آنها بسپارید

 

Education is leaving a mark on the growth of others and is definitely a banking student to whom you can leave your most precious treasure.

 

فقط می خواستم به شما اطلاع دهم که چقدر از وقت ، تلاش و انرژی شما قدردانی می شود. روز معلم مبارک!

 

Just wanted to let you know how much your time, effort, and hard work is appreciated. Happy Teacher’s Day!

 

معلم یعنی عشق! او از وقت و انرژی خود میگذرد تا به ما زندگی را آموزش دهد. متشکرم برای زحمت هایت! برای دلسوزی هایت! اینها قابل جبران نیستند ، تنها کاری که از عهده من بر می آید ، تشکر است. روزت مبارک معلم گرامی.

 

Teacher means love! He devotes his time and energy to teaching us life. Thank you for your efforts! For your compassion! These are irreparable, the only thing I can do is thank you. Happy Rosette Dear Teacher.

 

عکس درباره توصیف معلم

همه نمی توانند معلم شوند. دانش و شیوه تدریس شما به ما می گوید شما یکی از معدود افرادی هستید که روزی قرار است معلم بزرگی شوید! روز معلم مبارک و آرزوی موفقیت برای شما در این حرفه!

 

Not everyone can be a teacher. Your knowledge and teaching style tells us you are one of the few who are destined to be great teachers someday! Happy teacher’s day and I wish you all the success in this profession!

 

امروز برای شما روز خاصی است. استراحت کنید و از وقت خود لذت ببرید. و نگران نباشید ، زیرا هیچ کس دیگری نمی تواند جای شما را بگیرد. زیرا شما فقط بهترین هستید! روز معلم مبارک!

 

Today is a special day for you. Take a break and enjoy your time. And don’t worry, because no one else can take your place. Because you are just the best! Happy Teacher’s Day!

 

هرگز فراموش نکنید که شغل شما چقدر مهم است. جوانان ایران به دنبال راهنمایی ، آموزش و مراقبت از شما هستند. تشکر از شما به خاطر همه سخت کوشی هایتان. روز معلم مبارک!

 

Never forget how important your job is. The youth of the nation are looking to you for guidance, education, and care. Thank you for all your hard work. Happy Teacher’s Day!

 

برای کسی که یک فرد صادق و فوق العاده و همچنین یک مربی شگفت انگیز است ، تمام زحمات و تلاش شما بسیار قابل قدردانی است. روز معلم مبارک!

 

To someone who is a sincere and wonderful person as well as an amazing educator, all of your hard work and efforts are greatly appreciated. Happy Teacher’s Day!

 

شما واقعاً فردی الهام بخش هستید که بسیار بیشتر از یک برنامه درسی ساده تدریس کرده اید. سخت کوشی ، تلاش و مراقبت شما بسیار بیشتر از آنچه می دانید مورد قدردانی است. روز معلم مبارک!

 

You’re a truly inspiring individual who has taught so much more than a simple curriculum. Your hard work, effort, and care are much more appreciated than you know. Happy Teacher’s Day!

 

خوشا به حال من که چنین معلمی در زندگی خود داشته ام! شما گرانبها ترین هدیه از سوی خداوند برای من بوده اید ، روزتان مبارک دلسوز بی منت!

 

Blessed am I to have such a teacher in my life! You have been the most precious gift from God to me, happy day, merciful and compassionate!

 

با تشکر از داشتن قلبی بزرگ و مشتاقانه منتظر ساختن این جهان با قلب گرم و مهربان خود به مکانی بهتر. جهان به معلمان بیشتری مانند شما نیاز دارد!

 

Thanks for having a big heart and looking forward to making this world a better place with your warm and kind heart. The world needs more teachers like you!

 

هر زمان که میشنویم فرزند ما در مدرسه حالش خوب و خوشحال است ، بیشتر از قبل متشکر شما می شویم. ممنون بابت تدریس هایی که از جان و دل برای فرزندمان کرده ای! روزت مبارک معلم عزیز!

 

Every time we hear that our child is well and happy at school, we thank you more than ever. Thank you for the heartfelt teachings for our child! Happy Rosette Dear Teacher!

 

با آرزوی شادی و خوشبختی ، شما یک معلم شگفت انگیز هستید و فقط سزاوار بهترین ها هستید.

 

Wishing you joy and happiness, you are an amazing teacher, and you only deserve the best.

 

بهترین معلمان از قلب درس می دهند نه از روی کتاب. ممنون که معلم فوق العاده ای هستید. روز معلم مبارک!

 

The best teachers teach from the heart, not from the book. Thank you for being a wonderful teacher. Happy Teacher’s Day!

 

روز معلم مبارک! این مایه افتخار من بود که چیزهای زیادی از شما آموختم. متشکرم که به من الهام بخشید! ما در مدارس و دانشگاه های خود به مربیان بیشتری مانند شما نیاز داریم.

 

Happy Teacher’s Day! It has been an honor to get to learn so many things from you; thank you for inspiring me! We need more instructors like you in our schools and universities.

 

تمام تلاش ها و سخت کوشی هایی که برای من انجام داده اید ،‌ در یک جمله خلاصه نمی شود ، فقط می توانم بگویم که ممنونم! روزتان مبارک معلم زندگی من!

 

All the efforts and hard work you have done for me are not summed up in one sentence, I can only say thank you! Happy day my life teacher!

 

حتی اگر نمرات من همیشه بهترین نباشند ، من به شما اطمینان می دهم که داشتن شما به عنوان معلم من واقعاً برکت می بخشد. به خاطر شما می توانم آینده ای درخشان داشته باشم. شما به من آموختی که شکوفا شوم.

 

Even though my grades may not always be the best, I assure you that having you as my teacher makes me truly blessed. For now I know that you’ll never give up on me, Thank you for helping me be all I can be. Because of you I can see that my future is bright, Above all you taught me to shine forth my light. Happy Teacher’s Day!

 

این پیام زیبا برای معلم بازنشسته من است که خدماتش در مدرسه ما بسیار قابل قدردانی است و با تدریس خوب خود یکی از ثابت قدم های مدرسه ما بوده است. استاد ، با تمام وجود از خدمات شما سپاسگزارم.

 

This beautiful message is for my retired teacher whose service in our school is greatly appreciated and who has been one of the stalwarts of our school with her good teaching. Teacher, I thank you with all my heart for your service.

 

در این روز ما از معلمانی مانند شما که در هر کاری که انجام می دهند خود را وقف می کنند ، تقدیر می کنیم. بنابراین از شما سپاسگزارم ، معلم من ، برای همه چیزهایی که دادید. خوشحالم که شاگرد شما هستم. از این که مرا به عنوان بهترین خود به چالش کشیدید و اشتیاق یادگیری را در من ایجاد کردید متشکرم. روز معلم مبارک!

 

On this day we honour teachers like you, who give of themselves in all that they do. So thank you, my teacher, for all that you gave. I am grateful to be your student. Thank you for challenging me to be my best and instilling in me a passion for learning. Happy Teacher’s Day!

 

معلمی که بتواند برای یک عمل خوب ، برای یک شعر خوب ، احساسی را برانگیزد ، بیشتر از کسی که حافظه ما را با ردیف ها و ردیف اشیاء طبیعی پر کرده است ، قابل تقدیر و تشکر است.

 

A teacher who can evoke emotion for a good deed, for a good poem, is more appreciated than someone who has filled our memory with rows and rows of natural objects.

 

در این مناسبت ، آرزوهای گرم خود را برای شما و خانواده محترمتان عرض می کنم. امیدوارم همگی شادکامی و موفقیت در زندگی داشته باشید. درود بر شما و خانواده محترمتان!

 

On this festive occasion, I extend my warm wishes to you and your family. May you all be blessed with happiness and prosperity in your life. Onam Greetings to you and your family!

 

جملات فراتر از یک رشته از کلمات هستند. آنها افکار ، ایده ها و داستان ها هستند. درست مانند حروف که کلمات را می سازند ، کلمات نیز جملات را می سازند. جملات زبان را می سازند و به آن شخصیت می دهند. روزت مبارک معلم عزیز

 

Sentences are more than just strings of words. They’re thoughts, ideas and stories. Just like letters build words, words build sentences. Sentences build language, and give it personality.

 

معلمان معمار جامعه هستند و چراغ راهنمای ملت و روز معلم به ما در شناخت این امر کمک می کند.

 

Teachers are the architect of the society and guiding light for the nation and teacher’s day helps us to recognize this.

 

ای خدای عشق ، ای ام الکتاب ای معلم ، ای سراسر آفتاب در کتاب دل نویسم با مداد ای معلم روز تو تبریک باد . .تقدیم به معلم کلاس اول خودم خانم کاظم پور,شهادت استاد مطهری و روز معلم گرامی باد

 

O God of love, O Umm Al-Kitab, O teacher, O all the sun, I write in the book of my heart with a pencil, O teacher, congratulations on your day. Dedicated to my first grade teacher, Ms. Kazempour, the martyrdom of Professor Motahhari and Teacher’s Day

 

معلم، ایمان را بر لوح جان و ضمیر‌های پاک، حک میکند و ندای فطرت را به گوش همه ی ی می رساند. هم چنین سیاهی جهل را از دل‌ها می‌زداید و زلال دانایی را در روان بشر جاری می‌سازد. دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، بر مدار ارزش‌ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین، همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه‌ای را مجال تجاوز به فرهنگِ ارزشی دین و میهن فراهم نیاید.

 

The teacher engraves faith on the tablet of souls and pure consciences and conveys the call of nature to everyone. It also removes the blackness of ignorance from the hearts and makes clear the flow of knowledge in the human psyche. The teacher’s concern is always that human life revolves around human values and dignity, and that the knowledge of God, school, and religion is a basic human endeavor, and that no foreigner should be allowed to invade the value culture of religion and homeland.

 

تعلیم و تعلم از شئون الهی است و خداوند، این موهبت را به پیامبران و اولیای پاک خویش ارزانی کرده است تا مسیر هدایت را به بشر بیاموزند و چنین شد که تعلیم و تعلم به صورت سنت حسنه آفرینش درآمد. انسان نیز با پذیرش این مسئولیت، نام خویش را در این گروه و در قالب واژه مقدس «معلم» ثبت کرده است. روز معلم مبارک باد. بهترین معلمان با قلبشان آموزش می‌دهند نه با کتاب. تقدیم به قلب پر مهر شما

 

Teaching and learning is one of the divine things, and God has bestowed this gift on His prophets and holy saints to teach the path of guidance to human beings, and it so happened that teaching and learning became a good tradition of creation. By accepting this responsibility, man has registered his name in this group in the form of the holy word “teacher”. Happy Teachers Day. The best teachers teach with their hearts, not with books. Dedicated to your loving heart

 

ضمن گرامیداشت سالگرد شهادت فیلسوف عالی مقام، استاد شهید مرتضی مطهری و تبریک هفته تجلیل از مقام شامخ و بزرگ معلم، بدین وسیله از زحمات و تلاش‌های خالصانه شما در انجام مطلوب وظیفه سنگین خویش در سنگر تعلیم و تربیت صمیمانه تقدیر و تشکر می‌نماییم. امید است پیوسته موفق و پیروز باشید. 12 اردیبهشت روز معلم گرامی باد.

 

While commemorating the anniversary of the martyrdom of the great philosopher, Martyr Morteza Motahhari, and congratulating the week of honoring the great and great teacher, we hereby sincerely appreciate and thank you for your sincere efforts in performing your heavy duty in the stronghold of education. We hope you are always successful and victorious. May 12, dear teacher’s day.

 

تـو بهار مکرری که با حضور حیات بخش خویش زمستان نادانی را پایان میدهی. به سخن که می ایستی پنجره‌ای از امید می‌گشایی. دغدغه‌ات همیشه این است که حیات بشر بر مدار ارزش‌ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا، مکتب و دین همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه‌ای را مجال تجاوز به فرهنگ و ارزش‌های دینی و میهنی فراهم نگردد. 12 اردیبهشت روز معلم گرامی باد.

 

You are the frequent spring that ends the winter of ignorance with your life-giving presence. When you speak, you open a window of hope. The concern is always that human life revolves around human values and dignity, and that knowing God, school, and religion is a basic human endeavor, and that no outsider should be allowed to invade religious and patriotic culture and values. May 12, dear teacher’s day.

 

کلاس خاطره‌ها با یاد تو جان گرفت. تو در سپیدی برگ‌های دفتر دلمان جریان داری. تو بودی و کوله باری از مهر؛ ما بودیم و تشنگی در وادی محبّت تو ما بودیم و خانه‌های دلمان در آستانه چلچراغی از مهربانی‌ات. بر لبت باران نور بود و دل ما کویر تاریکی؛ قطره قطره بر سطح ترک خورده زمین دلمان باریدی و علم در ما جوانه زد. نگاهت، مکتب عشق بود و ما مکتب نشین چشم‌هایت بودیم. ما دست در دست تو نهادیم تا راه پرپیچ و خم زندگی را با تو گام برداریم. دل به دل ما سپردی و گرمای وجودت را در سرمای تمام فرازها و نشیب‌ها همراهمان کردی تا در یخ بندان جهالت، در جا نزنیم. چراغ دانشی که در دست ماست، روشنایی از تو دارد، معلّم!

 

The memories class came to life with your memory. You are flowing in the whiteness of the pages of the office of our hearts. You were and are a bag of love; We were and thirst was in the valley of your love and the houses of our hearts were on the threshold of a chandelier of kindness. There was light on the lips of the rain and our hearts were a desert of darkness; Drop by drop on the cracked surface of our hearts, rain and knowledge sprouted in us. Your look was the school of love and we were the school of your eyes. We joined hands to walk the tortuous path of life with you. You have entrusted our hearts to us and brought the warmth of existence with us in the cold of all the ups and downs so that we do not fall into the freezing of ignorance. The lamp of knowledge that we have is brighter than you, teacher!

 

معلم عزیزم ، برای اینکه روز و شب در شبکه شاد و کلاس حضوری برای ما وقت می گذاری  و تدریس می کنی متشکرم. شما یک انسان وظیفه شناس و دلسوز هستید. روزتان مبارک

 

Dear teacher, thank you for taking the time and teaching for us day and night on Shad Network and face-to-face classes. You are a conscientious and compassionate human being. Happy day

 

ورق‌های دفتر من سیاه می‌شوند و گیسوان تو سپید. من قد می‌کشم تا تو نفس می‌کشی. هر روز در تو پیامبری بامن سخن می‌گوید که چشم‌هایش از بی خوابی سرخ اند. آه! در کلاس درس تو حتی تخته سیاه روسفید شد و من هنوز شرمنده… چقدر خسته ات کردم.
The pages of my office turn black and your hair turns white. I stand up to breathe. Every day a prophet speaks to you, whose eyes are red with insomnia. Ah! In your classroom, even the blackboard turned white, and I’m still ashamed of how tired you are.

 

 

جمله درباره روز معلم

شعر برای معلم

از یک کلام جان فزا صد مرده احیا می کنی

هنگام تعلیم سخن کار مسیحا می کنی

هردم که می گویی سخن جان میدهی مارا به تن

درجان دمیدن در بدن اعجاز عیسی میکنی

با دانش خود هر زمان بخشی حیات جاودان

خضری وآب زندگی در ساغر ما میکنی

دستت چوشد از گچ سپید آمد ید بیضا پدید

یعنی به هنگام عمل اعجاز موسی می کنی

نوحی وبا کشتی خود ما را به ساحل می بری

چون ناخدایی با خدا روسوی در یا میکنی

 

In one word, you resurrect a hundred dead souls

You teach the Messiah when you teach

Every time you say that, you breathe life into us

You blow miracles on the body of Jesus

With your knowledge every time part of eternal life

Khezri and the water of life in our Saghar

Your hand came out of the white plaster and the white iodine appeared

That is, you perform the miracle of Moses while performing the miracle

Noah takes us to shore by his ship

Because you are a captain with God

 

یک پدر بخشنده آب و گل است

 یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین

 آنکه دین آموزد و علم یقین

روز و هفته معلم بر همه ی معلمان مبارک باد .

 

A father is a giver of water and flowers

A father enlightens the heart and soul

If you ask which one is the best

He who teaches religion and knowledge of certainty

Happy Teacher’s Day and Week to all teachers.

 

معلم باغبان باغ عشق است معلم قافله سالار عشق است همه کار معلم کار عشق است

معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد

تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند

ای که الفبای زندگی را از سرچشمه نگاهت آموختم …. معلم عزیز روزت مبارک

 

The teacher is the gardener of the garden of love, the teacher is the caretaker of love, all the work of the teacher is the work of love

A teacher is a love that has been created with human flowers since the beginning of time

So that people may be guided from the darkness of ignorance to the light of knowledge

O that I learned the alphabet of life from the source of your gaze …. Happy teacher Rosette

 

این همه ی ی کتکمون زدی؟

این همه ی ی بهمون صفر دادی؟

این همه ی ی حرصتو در اوردیم؟

این همه ی ی صفرامونو کردی بیست؟

این همه ی ی راپورتمونو پیش مدیر دادی؟

این همه ی ی دیگه بس نیست؛ها ها ها

ولی باز هم مرسی

از روز های خوبی که با تـو سر شد

*روزت مبارک*

 

 

Did you beat us all up?

Did you give us all this zero?

Did we get all this greedy?

Did you do all this zero?

Did you give all this to the director?

That’s not all; ha ha

But thanks again

From the good days that happened to you

*Happy day*

 

 

دیروز می گفتم

مشقهایم را خط بزن مرا مزن

روی تخته خط بکش گوشم را مکش

مهر را در دلم جاری بکن جریمه مکن

هر چـه تکلیف می خواهی بگیر امتحان سخت مگیر

اما کنون . مرا بزن گوشم را بکش .

جریمه بکن امتحان سخت بگیر

مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

 

I was saying yesterday

Cross my exercises

Draw a line on the board. Suck my ear

Put the seal in my heart and do not fine

Take whatever exam you want, do not take a hard exam

But now. Hit me and kill me.

Penalty, take a hard test

Take me back to the good old days of school

 

میتوان در سایه آموختن

گنج عشق جاودان اندوختن

اوّل از استاد یاد آموختیم

پس سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قـالب تن یافتیم

از معلم جان روشن یافتیم‌ ای معلم

چون کنم توصیف تـو

چون خدا مشکل توان تعریف تـو‌

ای تـو کشتی نجات روح مـا‌

ای به طـوفان جهالت نوح مـا

یک پدر بخشنـده آب و گل است

یک پدر روشنگر جـان و دل است

لیک اگـر پرسی کدامین برترین

آنکه دین آمـوزد و علـم یقین

You can learn in the shadows

Treasure of eternal love

We first learned from Master

So we learned to be literate

We got a body from our father

We found out from Master John ‌ Teacher

Because I can describe you

Because God is difficult to define

O you ship to save our souls

O to the flood of Noah’s ignorance

A happy father is water and mud

A father is the enlightener of soul and heart

Like if you ask which one is the best

The one who learns religion and the science of certainty

 

مخصوص دبیر شیمی

مهر شما ؛ گرافیت وجود مرا الماس کرد

مـن از با شما بودنم چیزی فراتر از استوکیومتری

زندگی و مولاریته شادیها آموختم

امیدوارم کلویید زندگی تان شفاف و معادلات زندگیتان

موازنه شده و محلول زندگیتان از عشق و محبت

فراسیر شده باشد با بیشترین درصد

خلوص دوستتان دارم

و با بالاترین غلظت مولال

!! روزتان مبارک !!

 

Special for Chemistry Secretary

Your seal; Graphite made my existence diamond

Being with you is something beyond stoichiometry

I learned the life and molarity of joys

I hope the key to your life is clear and the equations of your life

Balanced and the solution of your life of love and affection

Be overwhelmed with the highest percentage

I love your sincerity

And with the highest concentration of molar

!! Happy day !!

 

 سپیده دم ازل آن زمان که

سازندگی کائنات اغاز می گردید

و کتاب تکوین گشوده میشد

نخستین کلمه ایی که با قلم تقدیر

بر دیباچه قاموس هستی

نقش بست واژه ی زیبای استاد بود

و سر فصل این کتاب کهن

به تعلیم و تربیت اختصاص یافت

همیشه و درهمه چیز

استاد مـن هستید

 

The eternal dawn of that time

The construction of the universe began

And the book of Genesis was opened

The first word with a pen of appreciation

You are on the preface of the dictionary

Engraving was the beautiful word of the master

And the chapter of this ancient book

Dedicated to education

Always and in everything

You are my master

 

ای معلم تـو را سپاس

ای آغاز بی پایان ای وجود بی کران

تـو را سپاس ای والا مقام

ای فراتر از کلام تورا سپاس

ای که همچون باران

بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

!! روزت مبارک !!

Thank you, teacher

O endless beginning of infinite existence

Thank you, Your Highness

Beyond your words, thank you

Like rain

It rained on the dry desert of my thoughts

!! Happy day !!

 

معلم عزیزم دوستت دارم

به او بگویید دوستش دارم

به او که قلبش به وسعت دریایست

که قایق کوچک دا مـن در آن غرق شده

به او که مرا از این زمین خاکی

به سرزمین نور و شعر و ترانه برد

وچشم هایم را به دنیایی پر از زیبایی باز کرد

I love you dear teacher

Tell him I love him

To him whose heart is as wide as the sea

Where my little boat sank

To him who took me from this earth

He went to the land of light, poetry and song

And it opened my eyes to a world full of beauty

 

چـه آرام بر منبر سخن تکیه میزنی

تا شهاب ثاقب سخن را

به سمت اهریمن سکون و رخوت نشانه کنی

جواهر کلامت را بر سطحی از تاریکی پاشاندی

تا معرفت بگسترانی و رنگ رنگ بهار را هدیه کنی

معلم عزیزم روزت مبارک…

 

How quietly you lean on the pulpit

Till Shahab Saqib speaks

Point to the devil of stillness and lethargy

You sprinkled the jewel of your word on a surface of darkness

To spread knowledge and give the color of spring as a gift

Happy Teacher’s Happy Rosette…

 

 

 

عکس جمله درباره معلم

ممنون که تا پایان همراه ما بودید.

برای خرید گل به مناسبت روز معلم میتوانید سفارش خود را در سایت گل فروشی شرمیلا ثبت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *