متن ، شعر و پیام عرض تسلیت روی تاج گل + متن انگلیسی آن

زمان مطالعه : 26 دقیقه

در این مقاله می خواهیم به متن های تسلیت بر روی تاج گل بپردازیم. همراه ما باشید.

یکی از مشکلات همه ی ما این است که نمی دانیم بر روی تاج گل چه متنی بنویسیم که مناسب مراسم ترحیم باشد. متن های روی تاج گل باید مختصر ، مفید و زیبا باشد و به ساده ترین شکل ابزار شود.

متن تسلیت روی تاج گل

عرض تسلیت حقیر را بپذیرید

تحمل سوگ فقدان ……… صبری الهی را می طلبد

 

Accept the humble condolences

Tolerating mourning requires a lack of divine patience

 

ضایعه درگذشت پدر گرامیتان را خدمت شما

و خانواده محترم تسلیت عرض نموده

برای آن عزیر علو درجات الهی را مسئلت می داریم

 

The death of your dear father is at your service

And the honorable family offered condolences

For that Uzair, we are responsible for the divine degrees

 

تسلیت واژه کوچکیست در برابر غم بزرگ شما

از خداوند صبر برای شما و خانواده محترم خواهانم

امیدوارم که غم آخر باشد

 

Condolence is a small word for your great sorrow

I ask God to be patient for you and your family

I hope it is the last sorrow

 

درگذشت عزیز از دست رفته شما را تسلیت می گویم

امیدوارم که دیگر غم نبینی و زندگی روی دیگرش را به شما نشان دهد

برای آن مرحوم نیز آرزوی روحی آرام و جایگاهی نورانی دارم

 

I offer my condolences on the death of a lost loved one

I hope you do not feel sad anymore and show you life on the other side

I also wish for the deceased a calm spirit and an enlightened position

 

اندوه ما در غم از دست دادن

آن عزیز بزرگوار در واژه ها نمیگنجد

تنها می توانیم از خداوند برایتان صبری عظیم

و برای آن مرحوم روحی شاد و آرام طلب کنیم

 

Our grief at the loss of grief

That noble dear does not fit in words

Only God can give you great patience

And ask for a happy and calm spirit for the deceased

 

از درگاه خداوند متعال

برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه

و برای جنابعالی و خانواده محترم

صبوری و شکیبایی مسئلت می نمایم

خداوند قرین رحمتش فرماید

 

From God Almighty

Extensive mercy and forgiveness for the deceased

And for your Excellency and family

I ask for patience

May God have mercy on him

 

میدانم که درگذشت عزیز دلتان چقدر سخت و طاقت فرسا است

از خداوند برای مرحوم مغفرت و برای شما صبر می خواهم

امیدوارم که دیگر در زندگی خود ، غم نبینید

 

I know how hard and exhausting the death of your dear heart is

I ask God for forgiveness for the deceased and patience for you

I hope you do not feel sad in your life anymore

 

 

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی

جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد

که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

 

And from time to time in the silent passage of seconds of the mortal world

The caravan announces the arrival of a passenger

Which sings an endless beginning in silence

We offer our condolences to you and your family on the death of your dear father

Forgiveness for them from God Almighty

I wish you and the other survivors good patience

 

کسی که از روی این زمین می رود

به معنای تمام شدن آن نیست

بلکه به معنای آغاز است

آنها همیشه در قلب و روح ما وجود دارند

تسلیت من را پذیرا باشید

 

Someone who walks off this earth

It does not mean it is over

It means the beginning

They are always present in our hearts and souls

Accept my condolences

 

زمان ممکن است محو شود

اما خاطرات آنها همیشه در ذهن ما خواهد ماند

برای شما صبر و برای مرحوم از دست رفته آرامش میطلبم

 

Time may fade

But their memories will always remain in our minds

I ask for your patience and comfort for the lost deceased

 

ما همگی به (اسم مرحوم) افتخار می کنیم

او انسانی فوق العاده و درست کار بود

قطعا جای او در بهشت است ، روحش شاد

 

We are all proud of (the name of the deceased)

He was a wonderful and honest man

His place is definitely in heaven, his soul is happy

 

دلتنگ شما می شوم اما هرگز فراموشتان نمی کنم

تو همیشه در بین ما هستی

روحت شاد و یادت گرامی

 

I miss you but I will never forget you

You are always among us

Happy soul and dear memory

 

این لحظات برای شما بسیار عذاب آور است

امیدوارم که دیگر رنگ ناراحتی در زندگی خود نبینید

برای مرحوم از دست رفته روحی آرام طلب می کنم

 

These moments are very painful for you

I hope you do not see the color of unhappiness in your life anymore

I ask for peace of mind for the deceased

 

تحمل سوگ فقدان مادر

صبری الهی را می طلبد

ما را در این غم سترگ و جانکاه شریک بدانید

 

Tolerate the grief of losing a mother

It requires divine patience

Share us in this great sorrow

 

خاموش شدن این شمع نورانی خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم

خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل

و رحمت پروردگار بی همتا برایشان

وطول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی وحسن عاقبت شان خواهانم

 

I offer my condolences for the extinguishing of this lighted candle in the service of his esteemed family

God Almighty removes the degrees of that noble one in the highest and most graceful paradise

And the mercy of God is unique to them

I wish the survivors of the deceased a long life and good health

 

خداوند به شما اجر صابرین عنایت فرماید که حضرتش فرمود:

و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون.

برای عزیزی که به تازگی از دست داده اید ، آرامش و روحی شاد می خواهم

عرض تسلیت حقیر را بپذیرد.

 

May God reward you with patience, as His Holiness said:

And the patient of those who, if they are afflicted with a calamity, say: We are Allah, and to Him we shall return.

I wish you peace and happiness for the loved one you have just lost

Accept the humble condolences.

 

تسلیت قطره ای‌ست در برابر غم دریا گونه شما.

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم. امیدوارم غم آخرتان باشد.

 

Condolence is a drop against the sorrow of your sea.

I ask God for great patience for you and your honorable family. I hope it’s your last sorrow.

 

نفس تنگ است از به زبان آوردن واژگان در عرض تسلیت به شما.

کاش چنین روزی را هرگز نمیدیدم

تنها می‌خواهم بگویم غصه تو غصه من است و رحلت آن عزیز درگذشته مرا اندوهگین ساخت.

روح مرحوم شاد

 

It is short of breath to speak words of condolence to you.

I wish I had never seen such a day

I just want to say that your grief is my grief and the death of that dear deceased made me sad.

The soul of the deceased is happy

 

با کمال تاسف و تالم درگذشت … را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می‌کنیم.

امید که در دریای رحمت الهی غرقه باشد.

تسلیت ما را پذیرا باشید.

 

We extend our deepest condolences to you and your esteemed family on your death.

Hope to be drowned in the sea of divine mercy.

Please accept our condolences.

 

و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی

جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد

که در سکونی آغازی بی پایان را می سراید

درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده

برایشان از درگاه خداوند متعال مغفرت

برای شما و سایر بازماندگان صبر جمیل خواهانم

 

And from time to time in the silent passage of seconds of the mortal world

The caravan announces the arrival of a passenger

Which sings an endless beginning in silence

We offer our condolences to you and your family on the death of your dear father

Forgiveness for them from God Almighty

I wish you and the other survivors good patience

 

نمیدانم چه بگویم

از این واقعه تلخ ناراحت و دلگیرم

تسلیت مرا پذیرا باش

ناراحتی شما ، ناراحتی من است

خداوند عزیزت از دست رفته شما را رحمت کند

 

I do not know what to say

I am saddened and disappointed by this bitter incident

Accept my condolences

Your grief is my grief

May God have mercy on your lost loved one

 

خاموش شدن این شمع نورانی را خدمت خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می کنم

خداوند یکتا رفع درجات آن بزرگوار دربهشت أعلا و مزید فضل

و رحمت پروردگار بی همتا برایشان

وطول عمر بازمانگان آن مرحوم همراه با سلامتی وحسن عاقبت شان خواهانم

 

I offer my condolences for the extinguishing of this lighted candle in the service of his esteemed family

God Almighty removes the degrees of that noble one in the highest and most graceful paradise

And the mercy of God is unique to them

I wish the survivors of the deceased a long life and good health

 

تسلیت قطره ای‌ست در برابر غم دریای ناراحتی شما.

از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستارم. امیدوارم غم آخرتان باشد.

 

Condolence is a drop against the sorrow of the sea of your sorrow.

I ask God for great patience for you and your honorable family. I hope it’s your last sorrow.

 

اگر کسی فلسفه مرگ را نداند،

بی‌شک کمر زیر بار هجرت برادر خم می کند،

اما با توجه به باور عمیق حضرتعالی از کوچ روح

و دانایی مثال‌ زدنی شما، صرفاً فقدان جسم ظاهرش‌اش را

تسلیت گفته و آرزومندم روح پرفتوحش

با حضرت علی علیه السلام و صالحین محشور شود.

 

If one does not know the philosophy of death,

Undoubtedly, his back bends under the burden of his brother’s migration,

But according to His Majesty’s deep belief in the migration of the soul

And your exemplary knowledge is simply the lack of its physical body

I offer my condolences and I wish his radiant soul

Be reunited with Imam Ali (as) and the righteous.

 

تاج گل

فراق … دلبندت آن قدر ناباورانه بود

که مرا در بهتی عظیم فرو برد.

درگذشتش را تسلیت می گویم.

امیدوارم در برابر این غم محکم و استوار باشید.

 

The parting of your beloved was so unbelievable

Which plunged me into a great beast.

I offer my condolences on his death.

I hope you are strong against this grief.

 

درگذشت … ارجمندتان را

تسلیت عرض میکنم و

از خداوند منان خواستارم

سایه پدر و مادر را برایتان نگاه دارد.

 

Your loved one has died

I offer my condolences and

I ask God Almighty

Keep the shadow of your parents for you.

 

درگذشت … خوبت را تسلیت عرض می کنم

و از خدای مهربان میخواهم به پاس تلاش،

مهربانی و اخلاق نیکو، لباس مغفرت

بر روح بلندش بپوشاند و در بهشت برینش مأوا دهد.

 

I offer my condolences on your death

And I ask the merciful God to try,

Kindness and good morals, clothes of forgiveness

Cover his high soul and shelter him in heaven.

 

من مطمئنم که پدرت / مادرت

 به داشتن دختری / پسری

 مثل تو افتخار می‌کنه

و مطمئن باش شاید خودش این جا نباشه

ولی روحش همیشه هست و ازت مراقبت می‌کنه.

من را هم در غم خودت شریک بدان.

 

I’m sure your father / mother

To have a daughter / son

He is proud like you

And rest assured, he may not be here

But his soul is always there and takes care of you.

Share me in your grief.

 

مرگ شکوفه زندگی‌تان و کم شدن عطر

و بوی او از این جهان خاکی را خدمت شما تسلیت میگوییم.

امیدواریم شمیم دل‌پذیر این … فراخنای ملکوت

و محضر حق تعالی را عطرآگین سازد.

 

The death of the blossom of your life and the decrease of perfume

And we offer our condolences for his smell of this earthly world.

We hope you enjoy this wide expanse of the kingdom

And perfume the presence of the Almighty.

 

درگذشت … چنان سنگین و جانسوز هست

که به دشواری به باور مینشیند،

ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.

این ماتم جانگداز رابه شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده

و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می کنم.

 

Death… is so heavy and heartbreaking

Which is hard to believe,

But in the face of the destiny of God, there is no choice but submission and consent.

I offer my sincere condolences to you and your esteemed family

And for them, I ask for patience and reward, and for that dear one who has traveled, I ask for higher degrees.

 

جناب آقای… / سرکار خانم…

خبر تأسف‌بار و ناراحت کننده فقدان برادر بزرگوار جنابعالی، ما را داغدار کرد.

مصیبت وارده رابه شما و خانواده محترم آن عزیز از دست رفته،

صمیمانه تسلیت می گوییم

و از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت الهی

و برای عموم بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.

 

Mr.… / Mrs.…

The sad and sad news of the loss of your honorable brother saddened us.

The tragedy that befell you and that dear family of the lost,

We offer our sincere condolences

And from God Almighty, divine mercy for them

And we owe patience and reward to all survivors.

 

غنچه عفیف زندگی‌تان

که هنوز سر از پرده عصمت درنیاورده بود،

به دست طوفان خزان پرپر شد.

جان شکوفایش را در بلندای ملکوت نظاره کنید

که سرخوشانِ جاودانه آنانند.

 

The chaste bud of your life

Who had not yet unveiled his innocence,

It was filled by the autumn storm.

Watch John flourish in the heights of the kingdom

Who are their eternal joys.

 

اندوه از دست دادن … چنان تلخ است

که هیچ عبارتی را دراین مقام یارای مرهم نهادن نیست.

تنها یاد خداست که میتواند

دل پر درد شما را تسلی بخشد.

 

The grief of losing… is so bitter

That no phrase can be healed in this position.

Only the remembrance of God can

To comfort your aching heart.

 

تسلیت : *خبردرگذشت(…..)عزیز چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست خداوند قرین رحمتش فرماید.

 

Condolences: * The news of his death (… ..) Aziz is so heavy and heartbreaking that it is hard to believe, but in the face of the destiny of God, there is no choice but to submit and be satisfied. May God have mercy on him.

 

 از شنیدن خبر فوت (برادر ، پدر ، مادرف خواهر …) بسیار متاثر و دگرگون شدم ، بنده این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده محترم تسلیت عرض می کنم و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسالت دارم ما را هم در غم عزیز از دست رفته تان شریک بدانید.

 

I am very moved and changed to hear the news of his death. I offer my condolences to you and your family for this painful event, and I ask God Almighty for your patience.

 

کل من علیها فان و یبقی وجه ربک ذو الجلال و الاکرام  ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می کنم خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید

 

I offer my condolences that you have lost your dear and kind mother, I hope the pure soul of the deceased is always happy

 

 در غم از دست دادن عزیزان به سوگ نشستن صبری میخواهد عظیم ، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستارم .

 

In mourning the loss of loved ones, mourning requires great patience, for you and your esteemed family, patience, and for that dear one in the past, I ask for God’s forgiveness and extensive mercy.

 

درگذشت (…..) چنان سنگین و جانسوز است که به دشواری به باور می‌نشیند، ولی در برابر تقدیر حضرت پروردگار چاره‌ای جز تسلیم و رضا نیست.این ماتم جانگداز را به،خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنم.

 

Death (… ..) is so heavy and heartbreaking that it is hard to believe, but in the face of the destiny of God, there is no choice but to surrender.

 

اگرچه اندوه بزرگی بر قلب ما سنگینی می‌کند، او تنها به آغوش خداوند بازگشت که بالاترین آرامش روح آدمیست. تو نیز آرام باش. از خدا می‌خواهیم او را در سایه رحمت جاویدانش قرار دهد و ما را برای دیدن جای خالی آن عزیز شکیب سازد.
Although great sorrow weighs on our hearts, he returned only to the arms of God, who is the highest peace of the human soul. Be calm too. We ask God to place him in the shadow of his eternal mercy and to make us patient to see his vacancy.

 

این را بدان که خداوند همیشه بهترین میوه های خود را میچیند ، جایگاه او در بهشت ابدی است. ناراحتی شما آن مرحوم را نیز ناراحت می کند. برای شما صبر و برای مرحوم مغفرت می خواهم. تسلیت بنده حقیر را پذیرا باشید.

 

Know that God always reaps His best fruits, His place is in eternal Paradise. Your grief also upsets the deceased. I wish you patience and forgiveness for the deceased. Accept the condolences of the humble servant.

 

کلماتم را گم می‌کنم چرا که غم فقدان عزیزان بزرگتر از هر کلمه و کلامی است. درد و رنج شما را درک می‌کنم و آرزو می‌کنم به زودی دوباره انرژی و شادی را در شما ببینم. روحش شاد.
I lose my words because the grief of losing loved ones is greater than any word. I understand your pain and I wish to see your energy and joy again soon. His soul is happy.
گاهی وقت‌ها می‌خواهیم زمان به عقب برگردد. زمانه بی‌رحم‌تر از آن است که عزیزانمان را به ما برگرداند اما می‌توانیم، با همدردی و همدلی بر این غصه فائق آییم. همدردی و همدلی مرا پذیرا باشید و در غم خودتان شریکمان بدانید.
Sometimes we want time to go back. Time is more cruel than bringing our loved ones back to us, but we can overcome this grief with compassion and empathy. Accept my sympathy and sympathy and consider us as partners in your grief.
جناب آقای / سرکار خانم…
فقدان پدر بزرگوارتان ما را نیز اندوهگین ساخت. غفران و رحمت الهی برای آن عزیز از دست رفته و سلامتی و طول عمر با عزت برای جناب عالی از پروردگار متعال خواهانیم
Dear Mr./Ms.…
The loss of your great-grandfather also made us sad. Forgiveness and divine mercy for the lost loved one, and we ask the Almighty God for health and longevity with honor for His Excellency
درگذشت پدر و این ماتم جانگداز را به شما و خانواده محترم تان صمیمانه تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و اجر و برای آن عزیز سفرکرده علو درجات طلب می‌کنم.
I offer my sincere condolences to you and your esteemed family on the death of your father and this heartbreaking mourning, and I ask for patience and reward for them and for the dear one who has traveled.
ضایعه درگذشت مادر مهربان و مومنتان را از صمیم قلب تسلیت عرض می‌کنم. خداوند متعال روح پاکش را با سرورش فاطمه زهراء محشور نماید و به بازماندگان صبر جزیل عنایت فرماید.
I offer my heartfelt condolences on the loss of your kind and faithful mother. May God Almighty unite his pure soul with His Majesty Fatemeh Zahra and provide the remnants of great patience.
در کمال تأسف باخبر شدیم … دار فانی را وداع گفت. این ضایعه بزرگ را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌نماییم و از خداوند متعال برای ایشان طلب مغفرت کرده و برای خانواده محترمشان صبر جمیل مسئلت می‌نماییم .
Unfortunately, we heard that… Dar Fani said goodbye. We offer our condolences to their honorable family for this great loss, and we ask God Almighty for forgiveness for them, and we ask for their beautiful patience.
همکار گرامی! برای فوت عزیز شما بسیار ناراحت هستم! امیدوارم که غم آخرتان باشد.
Dear Colleague! I am very sad for your dear death! I hope it’s your last sorrow.
دوست عزیزم! تسلیت می گویم که عزیزتان را از دست داده ای. از خداوند برای شما صبر و برای مرحوم آرامش خواهان هستم 
my dear friend! I offer my condolences that you have lost your loved one. I ask God for your patience and for the deceased
خبر فوت … بسیار تأثر برانگیز بود. این واقعه دردناک را خدمت شما و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی صبر مسئلت دارم.
The news of Death. Was very moving. I offer my condolences to you and his honorable family for this painful event, and I ask God Almighty to be patient with you.
در اینجا لازم است فوت ناگهانی … و این مصیبت دردناک را خدمت خانواده آن عزیز و دیگر بستگان تسلیت گفته و آرزوی مغفرت و آمرزش برای مرحوم و صبر جزیل برای بستگان وی از درگاه خداوند متعال مسئلت نماییم. روحش شاد و یادش گرامی باد.
Here it is necessary to offer sudden death… and this painful tragedy to the service of the family of the beloved and other relatives, and wish forgiveness and forgiveness for the deceased and great patience for his relatives from God Almighty. Peace be upon him.

یاد … مرحومتان در قلب هایمان ماندگار است هر چند می دانم در این شرایط غمبار هیچ کلامی تسلی بخش درد جانکاه از دست دادن …. نیست ولی ما را در کنار خود و شریک غمهایتان بدانید. یادش گرامی. از طرف…

 

Remember … your deceased will remain in our hearts, although I know that in these sad circumstances, there are no words of consolation for the painful pain of losing …. but know us by your side and your partner of sorrows. Dear memory. On behalf of…

 

اندوه بی پایان این درد شما قابل بیان نیست. تنها کاری که از دست من بر می آید ، تسلیت است.

 

The endless sorrow of this pain of yours cannot be expressed. The only thing I can do is offer condolences.

 

برای شما و عزیزانتان در این برهه سخت ، آرامش و آسایش دعا می کنم و به همه شما تسلیت می گویم.

 

I pray for peace and comfort for you and your loved ones at this difficult time and offer my condolences to you all.

 

ما برای از دست دادن عزیز شما بسیار متاسفیم. در این دوران سخت به فکر شما و خانواده محترمتان هستم.

 

We are very sorry for the loss of your loved one. I am thinking hard about you and your honorable family during this difficult time.

 

[نام مرحوم] ، ناراحت و غمگین هستم که خبر فوت پدرتان را شنیدم. من همیشه لبخند بزرگ روی صورت و نور چشم های آن مرحوم را در هر زمان که با او صحبت می میکردم به یاد می آورم. تسلیت صمیمانه من را پذیرا باشید.

 

[Name of the deceased], I am sad to hear the news of your father’s death. I always remember the big smile on his face and the light in his eyes every time I spoke to him. Please accept my sincere condolences.

 

من و خانواده ام برای از دست دادن عزیز شما بسیار متاسفیم. (نام مرحوم) یک دوست عالی و مهربان برای من بود.

 

My family and I are very sorry for the loss of your loved one. (Name of the deceased) was a great and kind friend to me.

 

میدانم که چه لحظاتی سختی را میگذرانید. این واقعه تلخ را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض می کنم. شما در افکار و قلب من هستید.

 

I know what difficult moments you are going through. I offer my condolences to you and your honorable family on this tragic event. You are in my thoughts and heart.

 

کلمات بسیار کمی برای بیان احساس ما در حال حاضر نسبت به شما وجود دارد. باشد که خداوند شما را صبر دهد و به مرحوم از دست رفته روحی آرام اعطا کند.

 

There are very few words to express how we feel about you right now. May God be patient with you and grant a calm spirit to the deceased.

متن تسلیت

شعر تسلیت بر روی تاج گل

ز هجران تو پرپر می زند دل

ز دل تنگی به هر در می زند دل

چو بلبل در فراق رویت ای گل

به دیوار قفس سرمیزند دل

Your heart is full of sorrow

Heartbreak strikes every door

Choo Bulbul in the parting of seeing a flower

They lie on the wall of the cage

 

این  گنج نهان در دل خانه پدرم  بود

هم بال و پرم بود و همی تاج سرم بود

هرجا که زمن نام و نشانی طلبیدند

هم  نام بلندش سند معتبرم بود

This was a hidden treasure in the heart of my father’s house

It had both wings and feathers and a crown on my head

Wherever they asked for names and addresses

Its long name was also a valid document

 

دلم دیگر طاقت ندارد

نمیدانم چه کنم

خدایا این امتحانت سخت و دردناک بود

My heart can no longer bear it

I do not know what to do

God, this exam was hard and painful

 

گفتم که چرا رفتی و تدبیر تو این بود

گفتا چه توان کرد که تقدیر همین بود

گفتم که نه وقت سفرت بود چنین زود

گفتا که نگو مصلحت دوست در این بود

I said why did you go and this was your plan

What could be said that this was destiny

I said no, it was time to travel so soon

You said don’t say it was expedient

 

جوان نازنین در خاک رفتی

از این دنیای غم، غمناک رفتی

زدی آتش به جان دوستداران

چو گل پاک آمدی و پاک رفتی

 

Nazanin young man went to the ground

You left this world of sorrow, sorrow

You set fire to the lives of lovers

You came clean and you went clean

 

کاش آن شب را نمی آمد سحر

کاش گم در راه پیک بد خبر

ای عجب کان شب سحر اما به ما

تیره روزی آمد و شام دگر

I wish dawn did not come that night

I wish I was lost on the way to bad news

Wow, it’s dawn, but to us

A dark day came and another dinner

 

بگو فایز که دشتی تیرو تارِن

بیو مفتون که دلها سوگوارِن

خداوندا بکن یاری، زبس غم پر شرارِن

که ای دل سی سوز شروه هم بی قرارِن

Tell Fayez that Dashti Tiro Tarin

Bio is fascinated that hearts mourn

God help me, the sorrow of the wicked

That’s heart is burning restless

 

رفت ان یار داغ و صد اندوه

بـه دل داغ دار یار نهاد

ما پس ز ماندگان قافله‌ایم

او بـه منزل رسید و بار نهاد

Gone are the hot friends and a hundred sorrows

He helped his hot heart

We are the caravans of the survivors

He got home and loaded it

 

گوهر از خاک بر آرند و عزیزش دارند

بخت بد بین کـه فلک گوهر ما برده بـه خاک

 

دسته گل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *