تاج گل شیمن

شناسه محصول: 3899

موجود

ژربرا صورتی : ۶ شاخه

ژربرا سفید : ۱۰ شاخه

لیلیوم صورتی : ۳ شاخه

گلایل سفید : ۲۰ شاخه

استرلیتزیا: 3 شاخه

649,000 تومان

تعداد: