معرفی متن های مناسب برای روز مادر به فارسی و انگلیسی

زمان مطالعه : 24 دقیقه
زمان انتشار : 27 اسفند 1401
متن مناسب روز مادر

جشن گرفتن مادر با پیامهای ویژه روز مادر می تواند روز او را بسیار خاص تر جلوه دهد. ما ممکن است اغلب وقت نداشته باشیم تا احساسات خود را برای آنها بیان کنیم ، اما در روز مادر ، می توانیم مدتی از زندگی شلوغ خود اختصاص دهیم تا از مادرانمان تشکر کنیم.

این که آیا برای کارت ، پست فیس بوک یا پیام متنی به مادر خود به پیام خاصی احتیاج دارید ، بسیاری از آرزوهای روز مادر را پیدا خواهید کرد که می توانید از آنها برای جشن گرفتن واقعاً مادر خود استفاده کنید و از او تشکر کنید که طرفدار شماره یک شما است. حتی می توانید از این آرزوها برای مادربزرگ ، عمه یا حتی مادرشوهر خود استفاده کنید تا روز مادر را برای آنها آرزو کنید.
او قهرمان شما ، مربی شما (بدون ذکر سرآشپز و راننده تاکسی شخصی شما است!) اما ، شاید مهمتر از همه ، او کسی است که همیشه پشت شما را می گیرد. وقتی کسی این همه معنی می دهد ، پیدا کردن کلمات مناسب برای گفتن برای او دشوار است ، بنابراین اجازه دهید ما در لیست کوتاه پیام ها و نقل قول های روز مادر به شما کمک کنیم. شما می توانید این متن ها را روی کادو هایی که برای مادر خود آماده کرده اید بگارید و به او بدهید. همچنین اگر از او دور هستید و نمی توانید او را ببینید می توانید این متن ها را با پیام رسان ها برای او بفرستید.  در ادامه ما چند متن را معرفی می کنیم که شما می توانید از آن ها برای روز مادراستفاده کنید.

متن مناسب روز مادر

متن تبریک برای روز مادر

 • خوشحالم که شما مادر من هستید زیرا مطمئن نیستم که شخص دیگری بتواند این مدت با من کنار بیاید! دوستت دارم ، مامان
  I’m glad that you’re my mother because I’m not sure anyone else could have put up with me this long! Love you, Mom.
 • . لبخند شما هر روز روشن تر می شود و آن را بهتر از روز گذشته می کند. روز مادر مبارک ، مامان!
  Your smile brightens each day and makes it better than the last. Happy Mother’s Day, Mom!
 • امیدوارم بتوانم به زودی شما را ببینم و شما را در آغوش بگیرم ، اما فعلا این گلها باید انجام دهند!
  I hope I can see you soon and give you a big hug, but for now these flowers will have to do!
 • به بهترین مادر دنیا ، روز مادر مبارک! امیدوارم شادترین روزها را سپری کنید.
  To the best mum in the world, happy Mother’s Day! Hope you have the happiest of days.
 • من بسیار خوش شانس هستم که شما را به عنوان مادرم دارم. ممنونم که همیشه به من ایمان داشتید و هر روز برای من اینقدر تلاش می کنید. روز مادر عالی داشته باشید.
  I feel so lucky to have you as my mom. Thanks for always believing in me and doing so much for me each day. Have a great Mother’s Day.
 • وقت من است که به شما بگویم چقدر خوش شانس و خاص هستم که مادری به اندازه شما مهربان و محبت آمیز دارم. روز مادر را به شما تبریک می گویم ، مادر!
  It’s my time to tell you how fortunate and special I am to be blessed with a mother as caring, loving as you. Wish you a happy Mother’s Day, Mom!
 • روز مادر مبارک مادر! بیش از این ها ارزش داری. امیدوارم روز شما مثل شما خاص باشد.
  Happy Mother’s Day Mum! You mean so much to me. I hope your day is as special as you are.
 • مامان دوستت دارم بیشتر از این که کلمات بگن تو بهترین دوست من هستی و من بدون تو گم می شدم. سپاسگزارم که مرا به شخصیت امروز تبدیل کردید.
  Mum I love you more than words can say. You are my best friend and I’d be lost without you. Thank you for making me the person I am today.
 • مامان ، ممنونم که لنگر من در این دریای طوفانی زندگی بودی. دوستت دارم و نمی دانم بدون تو کجا بودم. روز خوبی داشته باشی.
  Mom, thank you for being my anchor in this stormy sea of life. I love you and don’t know where I’d be without you. Have a great day today.
 • روز مادر بر ابرقهرمان خودم و حل کننده شماره 1 زندگی من مبارک باد. امیدوارم روز خوبی داشته باشی!
  Happy Mother’s Day to my very own superhero and the No. 1 problem-solver in my life. I hope you have a great day!
 • ما را در آغوش خود گرفتی. ما نمی دانستیم اما شما بزرگترین گنجی را به ما داده اید که هرگز در قلب ما محو نمی شود و این عشق شماست.
  In your arms, you held us. Little did we know but you have given us the greatest treasure that will never fade in our hearts and that’s your love.
 • ممنون برای همه چیز مامان ، شما واقعاً یک در یک میلیون هستید! دوستت دارم!
  Thanks for everything Mom, you really are one in a million! Love you!
 • سپاسگزارم که همیشه به من کمک می کنید تا آنچه را در زندگی مهم است به خاطر بسپارم … و امروز این شما هستید! تو بهترینی!
  Thanks for always helping me to remember what is important in life… and today it is you! You are the best!
 • . مادر ، تو برجسته ترین زن زندگی من هستی و همیشه شماره یک من خواهی بود. روز مادر بسیار مبارک باد!
  Mom, you are the most outstanding woman in my life, and you’ll always be my number one. Have a very happy Mother’s Day!
 • در زندگی ام ، من با خانمی به زیبایی شما و دوست داشتنی مانندشما برخورد نکرده ام. خیلی دوستت دارم مامان!
  In my life, I haven’t met a lady as elegant, beautiful, and lovely as you. I love you lots, mommy!
 • ممنون که همیشه هستی ، مامان. روز مادر مبارک!
  Thank you for always being there, Mom. Happy Mother’s Day!
 • روز مادر مبارک مادر! اگرچه ما از هم دور هستیم اما شما همیشه در قلب من هستید. دوستت دارم و بیشتر از آنچه کلمات بتوانند بگویند دلتنگت هستم.
  Happy Mother’s Day Mom! Although we’re far apart you are always in my heart. I love you and miss you more than words can say.
 • بهترین دوستت و بهترین مادر تاریخ ؛ تو به طور جدی هدیه ای برای من هستی! دوستت دارم. روز مادر مبارک!
  Best friends and the best mother ever; you are seriously a gift to me! I love you. Happy Mother’s day!
 • در حال بزرگ شدن فکر نمی کردم بفهمم که چقدر تلاش کردی که زندگی روزمره ما به همین راحتی پیش برود. اکنون که بزرگ شده ام ، از همه کارهایی که برای ما انجام داده اید ممنونم و شما را بیشتر تحسین می کنم. ممنون که دوران کودکی من را به چنین دوران خاصی تبدیل کردید! عاشقانه دوستت دارم مادر!
  Growing up I did not think I would realize how much you tried to make our daily lives so easy. Now that I’m grown up, thank you for all you have done for us and I admire you more. Thank you for turning my childhood into such a special time! I love you so much mom!
 • ممنون که مرا به این دنیا آوردید و همیشه بهترین ها را در من مشاهده کردید. روز مادر مبارک ، مامان!
  Thanks for bringing me into this world and always seeing the best in me. Happy Mother’s Day, Mom!مادر ، من صادقانه نمی دانم چگونه می توانستم هر روز را بدون تو کنارم بگذرانم. از شما تشکر می کنم که برای من چنین مادر حامی و مادربزرگ فوق العاده ای برای فرزندانم بودید. همه ما خیلی دوستت داریم! روز مادر مبارک!
  Mom, I honestly don’t know how I’d get through each day without you by my side. Thank you for being such a supportive mother to me, and a fantastic grandmother to my children. We all love you so much! Happy Mother’s Day!
 • به کسی که بیشتر از هر کس دیگری در این دنیا برای من کار کرده است! دوستت دارم ، مامان!
  To the person who has done more for me than anyone in this world! Love you, Mama!
 • ممنون که در دوران کودکی برای من یک مادر باورنکردنی و الگو بودید. من بسیار سپاسگزارم که از پشتیبانی و راهنمایی شما در راه حرکت در زندگی برخوردارم. روز مادر مبارک!
  Thanks for being an incredible mother and role model to me during my childhood. I am so thankful to have your support and guidance as I navigate through life. Happy Mother’s Day!
 • مامان ممنون که به من نشان دادی چگونه بهترین نسخه خودم باشم. من یک زن / مرد قوی هستم زیرا یک زن قوی مرا بزرگ کرد. من از همه چیزهایی که برای من انجام داده اید بسیار سپاسگزارم.
  Thanks mom for showing me how to be the best version of myself. I am a strong woman / man because a strong woman raised me. Thank you so much for everything you have done for me.
 • . شما هدیه زندگی را به من دادید تا هدایای ما در مقایسه با شما کم رنگ باشد. روز مادر مبارک!
  You gave me the gift of life so our gifts to you pale in comparison. Happy Mother’s Day!
 • از شما تشکر می کنیم که هر روز منبع قدرت ، راهنمایی ، شادی و الهام برای خانواده ما هستید. جهان ما با شما در آن مکان روشن تری است! روز مادر مبارک ، عشق من!
  Thank you for being a source of strength, guidance, happiness, and inspiration to our family every day. Our world is a brighter place with you in it! Happy Mother’s Day, my love!
 • مادر همیشه کار دارد و کار مادر هرگز انجام نمی شود – اما امروز ، شما مستحق استراحت هستید. در واقع ، بقیه هفته را تعطیل کنید! روز مادر مبارک!
  Mom always works and mom never does – but today, you deserve a break. In fact, close the rest of the week! happy Mother’s Day!
 • از شما متشکریم که باعث شدید احساس کنیم هر روز اینقدر دوست داشتنی و مراقبت شده ایم. حداقل برای امروز ، امیدوارم بتوانم همین کار را برای شما انجام دهم!
  Thank you for making us feel so loved and cared for every single day. For today at least, I hope I can do the same for you!
 • . شما همیشه نیازهای ما را با عشق ملایم در اولویت قرار می دهید. روز مادر مبارک!
  You always put our needs first with tender love. Happy Mother’s Day!
 • روز مادر مبارک مادر! از این که به خوبی از ما مراقبت می کنید سپاسگزارم ، می دانم که همیشه آسان نیست! دوستت دارم!
  Happy Mother’s Day Mom! Thank you for looking after us so well, I know it’s not always easy! I love you!
 • ممنون که بهترین چیزهای زندگی را به من دادید: عشق ، مراقبت و مخصوصاً آشپزی شما. روز مادر مبارک! شما را خیلی دوست دارم.
  Thanks for giving me the best things in life: Your love, your care, and especially your cooking. Happy Mother’s Day! I love you very much.

 

 • متن مناسب برای روز مادر
 • . روز مادر بر بهترین مادر تاریخ مبارک باد. دوستت دارم به طوری که نمی توانم آن را توصیف کنم.
  . Happy Mother’s Day to the best mother in history. I love you so much that I can not describe it.
 • وقتی به فداکاری هایی که کردید فکر می کنم ، شما شایسته سال مادر هستید!
  When I think back on the sacrifices you made, you deserve a Mother’s Year!
 • به شگفت انگیزترین مادر در کل جهان ، روز مادر مبارک. به اندازه تمام جهان دوستت دارم
  To the most amazing mother in the whole world, Happy Mother’s Day. I love you as much as the whole world
 • . هر شب ، من از ستاره های خوش شانس خود تشکر می کنم که شما مامان من هستید. روز مادر مبارک!
  Every night, I thank my lucky stars that you’re my Mom. Happy Mother’s Day!
 • روز مادر بر بزرگترین مادر مبارک باد! ما آن را به اندازه کافی نمی گوییم ، و واقعاً نمی توانیم از تمام کارهایی که هر روز برای ما انجام می دهید قدردانی کنیم. شما واقعاً چسب نگهدارنده خانواده ما هستید!
  Happy Mother’s Day to the Greatest Mother! We don’t say it enough, and we really can’t appreciate all the things you do for us every day. You really are the glue that holds our family together!
 • باشد که روز مادر شما پر از شادی باشد به همان اندازه که برای دوران کودکی من به ارمغان آوردید. دوستت دارم!
  May your Mother’s Day be filled with as much happiness as you brought to my childhood. I love you!
 • باشد که تمام عشقی که به ما دادید در این روز خاص صد برابر به شما بازگردد!
  May all the love you gave to us come back to you a hundredfold on this special day!
 • هر زنی می تواند مادر شود ، اما به شخصی خاص نیاز است که “مادر” نامیده شود. مامان ، تو بهترینی! روز مادر مبارک باد.
  Any woman can be a mother, but it takes someone special to be called “Mom.” Mom, you’re the best! Happy Mother’s Day.
 • . با آرزوی عشق و خوشبختی برای شما که به اندازه ای مستحق آن هستید. امیدوارم روز مادر بسیار مبارک باشد! دوستت دارم ، مامان
  Wishing you all the love and happiness you so richly deserve. I hope you have a very happy Mother’s Day! Love you, Mom.
 • . به بهترین مادر دنیا ، روز مادر مبارک! از اینکه آشپز اصلی ، مشاور ، راننده تاکسی ، تشویق کننده و بهترین مادر همه جانبه جهان هستید متشکرم.
  To the best mom in the world, Happy Mother’s Day! Thank you for being chief cook, counselor, taxi-driver, cheerleader, and best all-around mom in the world.
 • . با آرزوی یک روز شگفت انگیز برای مادر! تو بهترین مادری هستی که می توانستم بخواهم. دوستت دارم ، مامان!
  Wishing you a fabulous Mother’s Day! You’re the best mom I could have asked for. Love you, Mama!
 • متشکرم که مرا به دنیایی رساندید که عشق را می توان به صورت الکترونیکی بیان کرد.
  Thanks for bringing me up into a world where love can be expressed electronically.
 • با آرزوی روز مادر ویژه برای شما. متشکرم که همیشه در کنار من هستید! دوستت دارم.
  Wishing you a very special Mother’s Day. Thank you for always being there for me! I love you.
 • .مامان ، در این روز مادر می خواهم برای تمام کارهای بدی که انجام دادم عذرخواهی کنم. تو بهترین مادر جهان هستی که مرا این گونه تحمل کردی. روزت مبارک مادر!
  Mom, on this mother day I want to apologize for all the bad things I did. You are the best mother in the world who tolerated me like this. happy your day, Mother!
 • روز مادر بر شما مبارک مادر ، و از شما برای هر کاری که برای خانواده ما انجام می دهید سپاسگزارم. ما بدون تو خیلی گم می شویم تو بهترینی!
  Happy Mother’s Day to you Mom, and thank you for everything you do for our family. We’d be so lost without you. You’re the best!
 • . روز مادر مبارک مادر! احساس خوشبختی می کنم که شما را به عنوان مادرم در اختیار دارم. ممنون که همیشه به من ایمان داشتید و برای من این همه تلاش می کردید. دوستت دارم!
  Happy Mother’s Day Mom! I feel so blessed to have you as my mom. Thanks for always believing in me and doing so much for me. I love yo
 • روز مادر بر شگفت انگیزترین مادر مبارک باد. از همه تغییر پوشک ، زمان غذا خوردن (حتی وقتی غذایم را روی زمین می انداختم) و تحمل خشم و عصبانیت متشکرم. شما واقعاً شگفت انگیز هستید!
  Happy Mother’s Day to the most amazing mommy. Thanks for all the diaper changes, meal times (even when I threw my food on the floor), and putting up with temper tantrums. You really are amazing!
 • مامان ، متشکرم از این که به خوبی از ما مراقبت می کنی و هر روز را بسیار سرگرم کننده می کنی. روز مادر بسیار مبارک باد!
  Mommy, thank you for looking after us so well and making every day so much fun. Have a very happy Mother’s Day!
 • . من بسیار متشکرم و خوشحالم که مادری به زیبایی شما دارم! روز مادر مبارک!
  I am so grateful and blessed to have a mom as wonderful as you! Happy Mother’s Day!
 • . امیدواریم روز مادر شگفت انگیزی را سپری کنید ، مامان. امیدواریم در روز ویژه خود واقعاً مورد قدردانی قرار گرفته باشید.
  We hope you have an amazing Mother’s Day, Mom. We hope that you feel truly appreciated on your special day.
 • گل رز قرمز است ، بنفشه آبی است ، شکر شیرین است ، و شما نیز همینطور! روز مادر بر شیرین ترین مادر جهان مبارک باد ، ما شما را دوست داریم!
  Roses are red, violets are blue, sugar is sweet, and so are you! Happy Mother’s Day to the sweetest mother in the world, we love you!
 • . روز مادر بر زنی که شایسته مدال است تبریک می گویم … به خاطر این همه سال تحمل من!
  Happy Mother’s Day to a woman who deserves a medal… for putting up with me all these years!
 • . من می خواهم از تو تشکر کنم ، مادر ، برای صبوری ، دلگرمی ، قدرت ، سخاوت ، محبت بی دریغت و آن سه کلمه کوچکی که در بسیاری از مواقع سخت به من کمک کرد – “چون من اینطور گفتم”. روز مادر مبارک!
  I want to thank you, Mother, for your patience, your encouragement, your strength, your generosity, your unswerving love, and for those three little words that helped me through so many trying times– “Because I said so.” Happy Mother’s Day!
 • شما چسبی بودید که خانواده ما را در کنار هم نگه داشت و جرقه ای که دوران کودکی من را بسیار سرگرم کننده کرد. روز مادر مبارک!
  You were the glue that kept our family together and the spark that made my childhood so much fun. Happy Mother’s Day!
 • ما اختلافات خود را با هم داشتیم ، اما من هرگز به عشق شما شک نکردم. از همه فداکاری ها و زحمات زیادی که در این سالها کشیده اید سپاسگزارم. دوستت دارم!”
  We’ve had our differences, but I’ve never doubted your love. Thank you for all the sacrifices and hard work over the years. I love you!
 • روز مادر بر مهربانترین ، فداکارترین و صبورترین مادر در تمام دنیا مبارک باد! دوستت دارم مامان.
  Happy Mother’s Day to the most loving, dedicated, and patient mother in the whole world! I love you, Mommy.
 • خدا نمی تواند در همه جا حصور داشته باشد . بنابرین مادر را آفرید. روزت مبارک مادر عزیزم.
  God cannot be everywhere. So he created the mother. Happy Rosette my dear mother.
 • . قدرت و عشق شما مرا راهنمایی کرده است. روز مادر مبارک!
  Your strength and love have guided me. Happy Mother’s Day!
 • ببخشید اگر در زمان کودکی تو را اذیت کردم و دیوانه ات کردم. امیدوارم این اذیت کردن ها را بتوانم جبران کنم.
  Forgive me if I bothered you as a child and drove you crazy. I hope I can make up for this harassment.
 • روز مادر مبارک! اگر شما نبودید ما اینجا نبودیم. به معنای واقعی کلمه.
  Happy Mother’s Day! We wouldn’t be here if it wasn’t for you. Literally.
 • متشکرم که آنجا هستید وقتی که بیشترین نیاز را به شما داشتم و حتی زمانی که به شما نیاز نداشتم. دوستت دارم. روز مادر مبارک باد!
  Thanks for being there when I need you the most and even when I didn’t. I love you. Have a happy Mother’s Day!
 • با آرزوی عشق و خوشبختی برای شما که به اندازه ای مستحق آن هستید. امیدوارم روز مادر بسیار مبارک باشد!
  Wishing you all the love and happiness you so richly deserve. I hope you have a very happy Mother’s Day!
 • با آرزوی یک روز شگفت انگیز برای مادر! تو بهترین مادری هستی که می توانستم از او درخواست کنم.
  Wishing you a fabulous Mother’s Day! You’re the best mom I could have asked for.
 • با آرزوی روز مادر ویژه برای شما. متشکرم که همیشه در کنار من هستید!
  Wishing you a very special Mother’s Day. Thank you for always being there for me!

 

پیام های روز مادر از طرف دختر

مادر و دختر

به عنوان یک دختر ، مادر اغلب اولین فردی است که شما را در راه زنانگی الهام می دهد و راهنمایی می کند. در ادامه جمله هایی را معرفی می کنیم که دختران آنها را می توانند در روز مادر به مادر خود هدیه دهند.

 • اگرچه امسال نتوانستیم آنطور که دوست داشتیم یکدیگر را ببینیم ، اما از محبت و حمایت شما هر روز برای گذراندن من متشکریم!
  Although we haven’t been able to see each other as much as we have liked this year, thank you for your love and support each day to get me through!
 • مادر عزیز ، من تمام آنچه هستم را مدیون تو هستم. ممنونم که هر روز به من انگیزه می دهید و بهترین دوست من هستید!
  Dear Mum, I owe you all that I am. Thank you for inspiring me every day and being my best friend!
 • تو دلسوزترین و دوست داشتنی ترین فردی هستی که می شناسم. ممنون که مرا به این دنیا آوردید و هر روز در کنار من هستید. مامان دوستت دارم!
  You are the most caring and loving person I know. Thanks for bringing me into this world and being there for me every day. I love you Mum!
 • ممنونم که بهترین مادر دنیا هستید. من بسیار خوشحال و مفتخرم که دختر شما هستم.
  Thank you for being the best mother in the world. I am very happy and proud to be your daughter.
 • امیدوارم بتوانم نصف مادر فرزندانم باشم که شما برای من بودید. روز مادر مبارک ، مامان!
  I hope I can be half the mother to my children that you were to me. Happy Mother’s Day, Mom!
 • مامان ، ممنون که نمونه خوبی از زن ، مادر و انسان خوب بودن گذاشتی. امیدوارم مثل تو بتوانم مادر خوبی برای بچه هایم باشم.
  Mom, thank you for setting a good example of being a good wife, mother and human being. I hope I can be a good mother to my children like you.

پیام های روز مادر از طرف پسرها

مادر پسرگاهی اوقات به عنوان یک پسر ، ممکن است سخت باشد به مادر خود بگویید که چقدر او را دوست دارید و چقدر فوق العاده است. اگرچه ممکن است او همیشه مردان را درک نکند ، اما می دانید که او همیشه در کنار شما خواهد بود. بنابراین ، در اینجا چند پیام وجود دارد که به شما کمک می کند آنچه را که گاهی برای گفتن آن با صدای بلند صحبت می کنید ، بیان کنید.

 • مامان ، تو بزرگترین الهام و تأثیر من هستی. از شما برای همه کارهایی که برای حمایت از من انجام داده اید و اینکه مرا به مردی که در حال حاضر هستم تبدیل کرده اید.
  Mom, you are my greatest inspiration and influence. Thank you for all that you have done to support me and for making me the man I am today.
 • روز مادر عالی داشته باشید مادر! عشقم به تو در کلام نمیگنجد!
  Have a wonderful Mother’s Day Mum! I love you more than words can say!
 • خوشحالم که مادری مثل شما دارم. من می دانم که تربیت من آسان نبود ، بنابراین من همیشه از همه عشق و صبر بی قید و شرط شما سپاسگزارم!
  I am so blessed to have a Mum like you. I know raising me was not easy so I am ever so thankful for all your unconditional love and patience!
 • خیلی برام معنی داری مامان من شما را از صمیم قلب دوست دارم و روز مادر را به شما تبریک می گویم!
  You mean so much to me Mum. I love you with all my heart and wish you a Happy Mother’s Day!
 • من می دانم که من آن را به اندازه کافی نمی گویم اما شما را دوست دارم و می خواهم بدانید که چقدر برای من اهمیت دارید. روز مادر مبارک
  I know I don’t say it often enough but I love you and want you to know how much you mean to me. Happy Mother’s Day Mum
 • شما همیشه برای من فرشته بودید ، حتی زمانی که من برای شما شیطان کوچکی بودم. روز مادر مبارک!
  You’ve always been an angel to me, even when I was a little devil to you. Happy Mom’s Day!
 • خطاب به مادرم: که هرگز مرا به دنیای بی رحمانه نمی فرستد بدون این که مرا در گرمای عشقش پیچیده باشد. من شما را دوست دارم مادر!
  To my mother: who never sends me out into the cruel world without first wrapping me up in the warmth of her love. I love you, Mom!
 • . من ممکن است دیگر “مرد کوچک” شما نباشم ، اما شما هنوز تمام عشق من را دارید. روز مادر مبارک!
  I might not be your “little man” anymore, but you still have all my love. Happy Mother’s Day!

پیام های روز مادر برای مادران جدید

مادر جدید بودن می تواند ترسناک و در عین حال فوق العاده باشد. به او بگویید که چقدر مادر درخشانی است و چقدر به او اعتقاد دارید.، ما چند پیام دوست داشتنی داریم که به شما کمک می کند همین را بیان کنید.

 • ممنون از بچه زیبای ما – بهترین هدیه ای که به من داده اید. من بسیار هیجان زده هستم که سفر پدر و مادر را با عشق و بهترین دوستم به اشتراک بگذارم. اولین روز مادر مبارک!
  Thank you for our beautiful baby – the best gift you have ever given me. I’m so excited to share the journey of parenthood with my love and best friend. Happy first Mother’s Day!
 • این آغاز یک سفر جدید و هیجان انگیز در دوران مادری است. از اولین روز مادر خود لذت ببرید!
  This is the beginning of a new, exciting journey through motherhood. Enjoy your very first Mother’s Day!
 • ممنون که این دلبر کوچک را به دنیا آوردید. شما یک مادر شگفت انگیز هستید. روز مادر فوق العاده ای داشته باشید!
  Thank you for giving birth to this little darling. You are an amazing mother. Have a wonderful Mother’s Day
 • این آغاز یک سفر جدید و هیجان انگیز در دوران مادری است. از اولین روز مادر خود لذت ببرید!
  This is the beginning of a new, exciting journey through motherhood. Enjoy your very first Mother’s Day!
 • شما برای من فراتر از یک مادر هستید! شما بهترین دوست من هستید. خیلی دوستت دارم ، مامان!
  You are more than just a mom to me! You’re my best friend. I love you so very much, Mama!

 

متن تبریک برای مادری که دور است

اگر کمی دورتر از آنچه می خواهید از مادر دور شده اید ، ما برخی پیام ها را جمع آوری کرده ایم که در این روز مادر بسیار دور خواهد بود.

 • ما ممکن است از هم جدا باشیم اما تو هنوز هر روز در فکر من هستی ، دوستت دارم مادر ، روز مادر مبارک!
  We might be apart but you’re still in my thoughts everyday, I love you Mum, happy Mother’s Day!
 • دلتنگتم مامان ، نمی توانم منتظر بمانم تا بتوانیم درست جشن بگیریم. روز مادر فوق العاده ای داشته باشید و از همه چیز سپاسگزارم!
  Miss you Mum, can’t wait to be reunited so we can celebrate properly. Have a wonderful Mother’s Day and thanks for everything!
 • مامان ، ممنون از اینکه ما را در کنار هم نگه داشتید و همه ما را در این روزهای عجیب و غریب حفظ کردید. ما شما رو دوست داریم! روز مادر مبارک!
  Mum, thanks for keeping it together and keeping us all going in these strange times. We love you! Happy Mother’s Day!
 • مامان ، وقتی همه چیز تمام شد ، من بزرگترین در آغوشت را می گیرم. روز مادر مبارک!
  Mum, when this is all over I’m going to give you the BIGGEST hug. Happy Mother’s Day!

  متن تبریک برای مادر شوهر:

در این بخش ، ایده هایی برای آنچه برای مادر مادر خود در روز مادر بنویسید پیدا خواهید کرد. چه به هم نزدیک باشید و چه نباشید ، این یک فرصت عالی است که از او بخاطر نقشی که در زندگی شما و همسرتان بازی کرده تشکر کنید و به سادگی یک روز عالی برای او آرزو کنید.

 

 • . برای بقیه جهان شما ممکن است فقط مادر شوهر من باشید ، اما در اعماق قلب من ، شما یک سنگ حمایت در تمام مشکلات زندگی هستید. من از شما و حمایتی که از من می کنید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم امروز روز فوق العاده ای داشته باشید و بدانید چقدر دوست دارید! روز مادر مبارک!
  o the rest of the world you may be just my mother-in-law, but deep down in my heart, you are a rock of support during all the troubles of life. I am so grateful for you and the support you give to me. I hope you have a wonderful day today and know how much you are loved! Happy Mother’s Day!
   
 • . روز مادر بر شیرین ترین مادر شوهر جهان مبارک باد! من بسیار خوش شانس هستم که وقتی با فرزند شما ازدواج کردم ، شما را به عنوان یک مادر دیگر انتخاب کردم! امروز یک روز عالی داشته باشید ، شما سزاوار آن هستید!
  Happy Mother’s Day to the sweetest mother-in-law in the universe! I’m so lucky that when I married your child I got you as another Mom! Have a great day today, you deserve it!
 • روز مادر بر شیرین ترین مادر شوهر جهان مبارک باد! من آنقدر خوش شانس هستم که وقتی با (دختر/پسر) شما ازدواج کردم ، شما را به عنوان یک مادر دیگر انتخاب کردم! امروز یک روز عالی داشته باشید ، شما سزاوار آن هستید!
  Happy Mother’s Day to the sweetest mother-in-law in the universe! I’m so lucky that when I married your (daughter/son) I got you as another Mom! Have a great day today, you deserve it!
 • روز مادر بر بهترین مادر شوهر مبارک باد! ما از همه آنچه برای خانواده کوچک ما انجام می دهید بسیار سپاسگزاریم و خوشحالیم که شما را در زندگی ما دارید. روز خوبی داشته باشی!
  Happy Mother’s Day to the best mother-in-law! We are so grateful for all that you do for our little family and so blessed to have you in our lives. Have a great day today!
   

 • من بسیار خوش شانس و خوشبختم که شما را به عنوان مادر شوهر دارم. از حمایت شما ، لبخندهای شما و تمام محبت هایی که به خانواده ما می کنید سپاسگزاریم. من از اینکه شما در کنار فرزندان من فوق العاده هستید قدردانی می کنم – متشکرم!
  I am so lucky and blessed to have you as a mother-in-law. Thank you for your support, your smiles, and all the love you bring to our family. I appreciate how wonderful you are with my children – thank you!
 • من در ابتدا به شما به عنوان یک مادر فکر نمی کردم ، اما معلوم می شود که من نمی توانستم برای مادر بهتر درخواست کنم. روز مادر مبارک!
  I didn’t think of you as a mom at first, but it turns out that I couldn’t have asked for a better one. Happy Mother’s Day!
 • روز مادر بر مادر دومم مبارک باد. از همه چیزهایی که برای خانواده ما انجام می دهید و مادربزرگ سرگرم کننده و دلسوز بچه ها هستید سپاسگزاریم. ما همه کارهای شما را می بینیم و قدر آن را می دانیم و دوستتان داریم!
  Happy Mother’s Day to my second mom. Thank you for everything you do for our family and for being such a fun and caring grandma to the kids. We see and appreciate all that you do, and we love you!

متن تبریک روز مادر به مادر بزرگ

 • روز مادر مبارک مادربزرگ! ممنون که همیشه به من اعتقاد دارید و مرا تشویق می کنید. دوستت دارم!
  Happy Mother’s Day Grandma! Thanks for always believing in me and cheering me on. I love you!

 

مادربزرگ نوه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *