جملات برای پدربزرگ

پیام های زیبا برای پدربزرگ | شعر هایی در باب پدربزرگ

زمان مطالعه : 28 دقیقه

پدربزرگ یکی از بهترین نعمت های خدا در زندگی هر انسانی می باشد که دستان پر مهرش می تواند برکتی باشد و دعای خیرش همیشه بدرقه راهمان.

پدر بزرگ و مادر بزرگ ها یکی از گرانبها ترین انسان های روی کره زمین می باشند که ما می توانیم برای ابراز محبت به آنها پیام های تبریک و قدردانی ارسال کنیم.

در ادامه به متن و پیام های زیبایی برای پدربزرگ ها می پردازیم ، شما می توانید این پیام ها و جملات را در روز سالمند برای آنها ارسال نمایید.

جملات زیبا برای پدر بزرگ

 

پدربزرگ ،‌هر چند که گرد پیری ، موهایت را برف گونه سپید کرده است ، اما همین موها ، نشانه ای از ارشمند بودن توست! روز زیبای سالمند مبارک


Grandpa, even though old age has made your hair snow-white, but this hair is a sign of your nobility! Happy Elderly Day

 

نگذاریم امروز ، پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها تنهاییشان را با عکسای ما سر کنند ، روز سالمند مبارک!

 

Let us not let grandparents spend their loneliness today with our photos, Happy Elderly Day!

کفش های کهنه پدر بزرگ یادگار خستگی هایش است ،‌ یادگار لحظه های پر صداست ، یادگار پیچ و تاب زندگی است

Grandpa’s old shoes are a reminder of his tiredness, a reminder of loud moments, a reminder of the twists and turns of life

 

پدر بزرگم می گفت: یک شب در آسمان ، یک ستاره می آید که فقط در همان شب آن را میبینی ، آن شب سعی کن تا بقیه ستاره ها را نشماری و فقط به همان ستاره نگاه کنی چون بعدش ، تو میمانی و یک آسمان پر از ستاره که هیچ کدامش مال تو نیست!

 

My grandfather used to say: One night in the sky, a star comes that you only see that night, that night try not to count the other stars and just look at the same star because then, you stay and a sky full of A star none of which is yours!

 

آه پدر بزرگ! چقدر تنها شده ام وقتی رفتی! از رفتن تو بیشتر قدر مادربزرگ را می دانم. کاش بودی تا از نگاه خسته اما گوارا ات لذت ببرم!

 

Oh Grandpa! How lonely I was when you left! I appreciate Grandma more than your departure. I wish you were to enjoy your tired but refreshing look!

بابا بزرگ یعنی قشنگ ترین کلمه دنیا ، که هیچ مترادفی نمیتوانی برایش پیدا کنی.

 

Grandpa is the most beautiful word in the world, for which you can not find any synonyms.

 

اگرچه در شرکت کودکانه من ایده های پدربزرگ به اندازه کافی خوب پیش رفت ، اما در بین همسایگانش او یک کارگر واقعی بود.

 

Although in my infantile company Grandpa’s ideas went down well enough, among his neighbors he came a real cropper.

 

پدر بزرگ من برایم الهام بخش است. لب خندان او در هر لحظه برایم عجیب است. با تمام این سختی او میخندد و انرژی مثبتی به همه انتقال می دهد. دوستت دارم پدربزرگ. هدیه گرانبهایی از سوی خدا هستی. روزت مبارک

 

My grandfather is an inspiration to me. His smiling lips are strange to me at every moment. With all this difficulty, he laughs and transmits positive energy to everyone. I love you grandfather. You are a precious gift from God. Happy day

 

آشنایی با شما یک هدیه ویژه است ، ممنون که در زندگی من هستید. روز سالمند مبارک

 

Getting to know you is a special gift, thank you for being in my life. Happy Elderly Day

 

پدر بزرگ ، گذراندن وقت با تو یک خاطره مورد علاقه در زندگی من است ، از عشق بی پایان شما متشکرم! روز پدربزرگ مبارک.

 

Grandpa, spending time with you is a fond memory in my life, thank you for your endless love! Happy Grandpa Day.

 

از مادر بزرگ پرسیدم، هیچ‌وقت پدر بزرگ برات گل خرید؟ گفت، همه دامن‌هایی که برام خرید، گل‌دار بود.

 

I asked my grandmother, did your grandfather ever buy you flowers? He said that all the skirts he bought for me were flowery.

 

از تمام دارایی‌ها … یکی دو گلدان شمعدانی دارم، یک جفت ماهی سرخ، و دوچرخه‌ای یادگار پدر بزرگ …

 

Of all the assets دارم I have one or two pots of geraniums, a pair of red fish, and grandpa’s bicycles…

 

پدربزرگ عزیز ، امروز ، می خواهم متوجه شوید که شما برای من الهام بخش هستید. خدا به شما فراوانی عنایت کند.

 

Dear Grandpa, Today, I want to realize that you are an inspiration to me. May God bless you abundantly.

 

تو بهترین پدربزرگ هستی من می دانم که شما چقدر من را دوست دارید ، من نیز شما را دوست دارم و برای شما آرزوی سلامتی دارم. خداوند روز به روز به شما برکت دهد.

 

You’re the bestest grandpa. I know how much you love me, I too, love you and wish you a good health. May Lord bless you more day by day.

 

با تشکر از شما برای چنین پیوند محبت بی نظیری که در خانواده ما ایجاد کرده اید. خدا را شکر می کنم که چنین پدربزرگ بزرگی را نصیبم کرد. عشق و برکت برای شما.

 

_Thank you for such a unique bond of love you’ve created in our family. I’m grateful to God who bless me with such a great grandfather. Love and blessings to you.

 

پدربزرگ

شما قهرمان من هستید ، شانه ای برای گریه کردن ، یک دور برای استراحت ، حامی سختی ها و شریک بازی ها. از همه چیزهایی که تا کنون به من آموخته اید بسیار سپاسگزارم. همیشه دوستت دارم.

 

_You’re my hero, a shoulder to cry on, a lap to rest on, a supporter in difficulty and a partner in games. Thank you so much for all you’ve taught me till now. Love you always.

 

پدر بزرگوار! خرد و عشق بی پایان شما بخش مهمی از زندگی و پیشرفت من بود. آرزوی ملاقات با شما در اسرع وقت!

 

_Dear Grandfather! Your wisdom and ageless love were a crucial part of my life and development. Wishing to meet you asap!

 

پدر بزرگ عزیزم ،‌ نمیدانی که چقدر دلم برایت تنگ شده است ، امیدوارم که به زودی چهره زیبایت را ببینم. مواظب مادر بزرگ باش.

 

Dear Grandpa, ‌ You do not know how much I miss you, I hope to see your beautiful face soon. Be careful Grandma.

 

پدر بزرگ عزیزم ، تو حتی نمی توانی فکر کنی که چقدر از اینکه پسر/دختر تو هستم سپاسگزارم.

 

Dear Grandpa, you can not even imagine how grateful I am to be your son / daughter.

 

شما کسی هستی که مرا در هر شرایط سختی در طول سالها تقویت می کنید. شما برای من درس زندگی هستی! روزت مبارک پدر بزرگ

 

You are the one who strengthens me in all difficult situations over the years. You are a life lesson for me! Happy Rosette Grandpa

 

شما مربی عالی و یک دوست واقعی هستید که می توانستم با او آشنا باشم. کلمات برای قدردانی از خرد شما کافی نیست. ممنون پدر بزرگ!

 

_You’re the great mentor and a true friend I could ever get. Words are not enough to appreciate your wisdom. Thank you grandpa!

 

شما یک پدربزرگ برجسته هستید! شما را تحسین می کنم. شما هرگز متوجه نخواهید شد که چقدر خوشحال شدم و ای کاش می توانستم آن دوران نوجوانی را با شما همراه کنم. متشکرم.

 

 You are an outstanding grandpa! I admire you for permitting me to be me. You will never realize how much I delighted and wish I could have that adolescence back with you. Thank you.

 

از پدر بزرگ بزرگوارم ممنونم که به من اعتماد کردی حتی اگر به خودم اعتماد نداشتم. شما کسی هستید که مرا تشویق کرد این تو هستی که مرا انسان بهتری کردی عشق و آغوشم را برای شما ارسال می کنم.

 

Thank you, Grandfather, for putting your trust in me even when I didn’t trust upon myself. You’re the person who encouraged me. It’s you who made me better human being. Sending my love and hugs to you.

 

شما چیزهای زیادی به من آموخته اید که من هرگز نمی توانم به تنهایی یا شخص دیگری درک کنم. شما برای من سخاوتمند ، مهربان ، متواضع و مخصوصاً الگو هستید. من شما را دوست دارم و برای هر چیز کوچکی از شما سپاسگزارم.

 

You’ve taught me so many things which I could never understand on my own or from someone else. You’re generous, kind, humble and, especially, role model for me. I love you and thank you for every little thing.

 

وقتی من ضعیف هستم شما احساسات قوی ای دارید. من فقط می خواهم کیفیت فیزیکی و اشتیاق شما را نشان دهم. من باید به بچه ها و نوه هایم از ویژگی های فوق العاده شما بگویم ، زیرا شما بیشترین احترام را برای من قائل هستید. دوستت دارم پدر بزرگ!

 

_You’ve strong feelings when I am frail. I just want to typify the physical and enthusiastic quality you have. I need to give my kids and grandkids the specific attributes since it’s that I respect the most. I love you, grandpa!

 

پدر بزرگ شما سنگ محکمی هستید که زندگی را ارزشمند می کند. شما روح ظریفی هستید که در صورت لزوم راهنمایی می کنید. چگونه می توانم آنچه را که به ما داده اید پس دهم؟

 

Grandpapa, you’re the man that each man needs to be. You’re the strong stone that makes life worth living. You’re the delicate soul who offer guidance when required. How could I pay back what you’ve given to us?

 

پدر بزرگ هیچکس مانند شما در حق من فروتنی نکرد ، اشتباهاتم را فراموش کردید. من شما را برای همیشه دوست خواهم داشت.

 

Grandpa, no one was as humble as I was, you forgot my mistake. I will love you forever.

 

من هنوز آن لحظاتی را دوست دارم که بستنی آوردی بدون اینکه به مادر و پدر بگوئی. دلم برای پیاده روی های طولانی در پارک و بیرون رفتن از و قدم زدن زیر درخت در عصر تنگ شده است. دوستت دارم و ممنونم که خاطرات شیرینی را برایم رقم زدی.

 

I still cherish those moments when you brought an ice-cream without telling mom and dad. I miss those long walks in the park and out chit-chat under the tree in the evening. Love you and thank you for giving me a sweet memories.

 

من باید دائماً خاطرات شیرینی را که ساخته ایم حفظ کنم ، چه خاطرات بزرگ و چه افتضاح. من دوست دارم از آنها لذت ببرم و از آنها در مواقعی که نوه یا نوه های خودم را خواهم داشت استفاده کنم.

 

I need to consistently keep the sweet memories we’ve made, both the great and awful ones. I would like to gain from them and use them when I will have my own grandsons or granddaughters.

 

حتی قبل از اینکه تقاضایی داشته باشم ، به خاطر شما دو نفر به هر چیزی که می خواهم می رسیدم. با عشق فراوان ، از هر دوی شما سپاسگزارم که بهترین پدربزرگ و مادربزرگ من هستید.

 

“Even before I would make a demand, I would get everything I would desire because of you two. With lots of love, I thank you both for being the best grandparents to me.”

 

من هیچ وقت نگران نبودم زیرا همیشه پدربزرگ و مادربزرگم را در کنارم داشتم و از همه چیز مراقبت می کردند. از شما تشکر می کنم و روز پدربزرگ و مادربزرگ را تبریک می گویم. “

 

“I never had anything to worry because I always had my grandparents by my side, taking care of everything. Thank you and wishing you Happy Grandparents Day.”

 

فقط عشق وجود دارد و فقط وقتی سرگرم می شویم که پدربزرگ و مادربزرگ خود را در کنار خود داشته باشیم. با آرزوی روزهای بزرگ برای پدربزرگ و مادربزرگ عزیزم

 

“There is only love and there is only fun when you have your grandparents around. Wishing a very Happy Grandparents Day to my loving grandparents.”

 

هیچ جمله ای نمی تواند حس واقعی من به شما را بیان کند ، پدر بزرگ من از صمیم قلب برای محبت هایی که برای من کردید ، تشکر می کنم.

 

No sentence can express my true feelings to you, my grandfather, I thank you from the bottom of my heart for the love you have shown me.

 

مناسبت روز پدربزرگ و مادربزرگ به من یادآوری می کند که چقدر خوشبختم که شما هر دو را در زندگی خود دارم. یک روز پدربزرگ و مادربزرگ بسیار مبارک برای عزیزترین مادربزرگ و پدربزرگم. “

 

“The occasion of Grandparents Day reminds me how fortunate I am to have you both in my life. A very Happy Grandparents Day to my dearest grandma and grandpa.”

 

یک تشکر ویژه برای پدربزرگ خود دارم که همه ی خوشبختی و شادی مرا رقم زده است. بسیار ممنونم که در کنارم هستی.

 

I have a special thanks to my grandfather for all my happiness and joy. Thank you very much for being by my side.

 

“حتی یک روز نیست که دلم برای هر دوی شما تنگ نشود. ممنون که شگفت انگیزترین پدربزرگ و مادربزرگ هستید. روز پدربزرگ و مادربزرگ بر شما مبارک باد. “

 

“There is not even a single day when I don’t miss you both. Thank you for being the most amazing grandparents. Happy Grandparents Day to you.”

 

اگرچه شما با من نیستید اما من هنوز می توانم شما را در کنار خود احساس کنم. عشق شما به من ثابت شده است. روز سالمند مبارک

 

“Though you are not there with me but I can still feel your touch and still feel your love and blessings on me. Warm wishes on Grandparents Day to you.”

 

به مناسبت روز پدربزرگ و مادربزرگ ، من از پدربزرگ و مادربزرگم تشکر می کنم که به تک تک روزهای زندگی من برکت داده اند. ای کاش اینجا با من بودی و می توانستم زمان بیشتری را با تو بگذرانم. “

 

“On the occasion of Grandparents Day, I thank my grandparents for blessing each and every day of my life. I wish you were here with me and I could spend more time with you.”

 

خاطراتی که من با شما ساخته ام ارزشمندترین خاطرات است. عشق شما به من همیشه بی قید و شرط بوده است. از شما سپاسگزارم که زندگیم را با این همه محبت و مراقبت پر کردید.

 

The memories I have made with you are the most cherished one. Your love for me has always been unconditional. I’m so thankful to you for filling my life with so much love and care.

 

ممنونم که اهمیت ارزشها و دعاها را به من آموختید. عشق شما در تمام نقاط بالا و پایین با من بوده است. من مدیون مراقبت و لطافت شما هستم.

 

Thank you for teaching me the importance of values and prayers. Your love has been there with me all through highs and lows. I’m indebted by your shower of care and tenderness.

 

نعمت هایی که هر دوی شما به من داده اید مرا به شخصیت امروز تبدیل کرده است. تو برای من خیلی ارزشمندی محبت شما هرگز در آرامش روح من کوتاهی نکرده است.

 

The blessings you both have given me have made me the person I’m today. You’re too precious to me. Your affection has never failed to soothe my soul.

 

لطافت و مهربانی که هر دوی شما با آن ابراز کرده اید قابل بیان نیست. عشق من به شما هر دو همیشه مقدس و محترم است. من برای شما هر دو بسیار محبت و احترام قائلم!

 

The tenderness and compassion with which you both have raised ime is beyond expressible. The love I have for you both is always sacred and esteemed to me. I have so much love and respect for you both!

 

مادربزرگ و پدربزرگ ، از اینکه ارزش سلامتی و زمان را به من آموختید سپاسگزارم ، سپاسگزارم که هر روز مرا شاد کردید! هر دوی شما زیباترین ذهن ها را دارید. ای کاش این را در کودکی به اندازه کافی می گفتم ، اما اکنون آن را می گویم ، امیدوارم خداوند انسانهای بیشتری را مانند شما ایجاد کند!

 

Thank you, Grandma and Grandpa, for teaching me the value of good health and time, Thank you for making me happy everyday! You both have the most beautiful minds. I wish I said this enough when I was a kid, but I’m saying it now, I hope Lord makes more humans like you guys!

 

زندگی بزرگترین گنج را به من هدیه داده است ، و آن شما هستید! هر روزی که تحت لطافت و راهنمایی شما سپری می شود یک امتیاز است. برای سلامتی و تندرستی شما دعا می کنم. امیدوارم روزی باعث افتخار شما شوم!

 

Life has given me the greatest treasures, and that is you guys! Every day spent under your tenderness and guidance is a privilege. I pray for your good health and wellness. I hope I make you proud one day!

 

من بهترین خاطرات زندگی ام را با شما دارم! از روزهایی که با انگشتان کوچکم در دستان شما تکان می خوردم ، تا جوان و بی قرار بودم ، سپاسگزارم که به من ایمان دارید و به من فضایی برای رشد بخشیدید. من هر روزی را که با شما می گذرانم دوست دارم! روزت مبارک پدر بزرگ عزیز من

 

I have the best memories of my life with you! From the days when I waved my little fingers in your hands, to being young and restless, thank you for believing in me and giving me room to grow. I love every day I spend with you! Happy Rosette my dear grandfather

 

پدر بزرگ عزیز من! شما تنها کسی بودی که شکست هایم را برایت گفتم… و راهنمایی های شما ، آن شکست ها تبدیل به پله ای برای موفقیت من شده است! مگر کسی مانند من چنین پدر بزرگی دارد؟ دوستت دارم و آرزوی سلامتی برایت می کنم.

 

My dear grandfather! You were the only one who told me about my failures … and your tips, those failures have become a bridge to success! Does anyone like me have such a grandfather? I love you and wish you good health.

 

خنده دار است که چگونه زمان به این زودی می گذرد اما هنوز روزهایی را به یاد می آورم که تمام شب را زیر انبار خانه با شما می گذراندم. گذراندن تعطیلات تابستانی تحت مراقبت شما گنج گرانبهایی بود. ممنونم که بیش از حد قابل توصیف مرا دوست دارید.

 

It’s funny how time passes so soon yet I still remember the days when I’d spend the whole evening with you guys under the mango shed. Spending summer vacations under your care was such a precious treasure. Thank you for loving me beyond expressible.

 

من هنوز به این نتیجه نرسیده ام که شما چگونه انواع اسباب بازی ها و شیرینی ها را برایم به ارمغان می آوردید تا در روزهای بد لبخند بزنم. من از داشتن دو نفر در زندگی ام که از گذشته های دور بدون هیچ قضاوتی مرا دوست داشته اند بسیار سپاسگزارم.

 

I’m still not over how you both would bring me all kinds of toys and sweets to make me smile on a bad day. I’m so grateful for having two people in my life who have loved me without any judgment, since time immemorial.

 

عشق شما هر دو به یکدیگر در این دنیای مدرن به سختی یافت می شود! احساس خوشبختی می کنم که در وجود چنین عشق و شادی ابدی بزرگ شده ام. پیوند من با شما هر دو مقدس و غیرقابل جایگزین است. من می توانم هر کاری را برای هر دوی شما انجام دهم. اتفاق خوب زندگی من به خاطر شما هر دو و فرزندان شما است و من همیشه به خاطر عشق و لطافتی که به من نشان داده اید مدیون شما هستم. ممنون پدر بزرگ و مادر بزرگ

 

The love you both have for each other is hard to find in this modern world! I feel blessed to have grown up in the presence of such eternal love and happiness. My bond with you both is holy and irreplaceable. I can do anything and everything for you both. Whoever in day is because of you both and I’ll always be indebted to you both for the love and tenderness you have showered upon me.

 

در تمام چیزهایی که به دست آورده ام و در هر چیزی که قرار است به دست بیاورم بخشی از وجود شماست. شما ثابت بی بدیل زندگی من هستی عزیز. شما بهترین پدر بزرگ در کل جهان هستید و من همیشه از حضور شما در زندگی من سپاسگزارم.

 

In everything I have achieved and in everything I am going to achieve, you are a part of your being. You are the irreplaceable proof of my life, dear. You are the best grandfather in the whole world and I am always grateful for your presence in my life.

 

شما همیشه بهترین داستانها را در کل جهان داشته اید. من در کوهها سفر کرده ام و در قلعه ها با شما زندگی کرده ام ، داستانهایی که به من گفتید هنوز قصه های مورد علاقه من قبل از خواب هستند. ممنون که این همه لطف و محبت در حق من داشته ای پدر بزرگ.

 

You always have the best stories in the whole world. I have traveled in the mountains and lived with you in castles, the stories you told me are still my favorite bedtime stories. Thank you for being so kind and caring to me, Grandpa!

 

هنوزم مانند گذشته وقتی می خواهم به روستا بیایم هیجان انگیز می شوم. باز هم دیدن دستان پر مهر شما برایم فوق العاده است. ممنون که هستید پدر بزرگ عزیزم

 

I still get excited like I used to when I came to the village. Again, it is wonderful to see your loving hands. Thank you for being my dear grandfather

 

من بسیار خوشحالم که تحت تاثیر راهنمایی های شما قرار گرفته ام! باید اعتراف کنم که لبخند شما زیبا ترین لبخند جهان است!

 

I am very happy to be impressed by your guidance! I must admit that your smile is the most beautiful smile in the world!

 

صدای گام های پدربزرگ به من آرامش می دهد حتی زمانی که با صدای عصایش همخوانی می کند. ظاهرش جدی است اما دلی دارد که به وسعت اقیانوس است.

 

The sound of my grandfather’s footsteps calms me down even when it matches the sound of his cane. He looks serious, but he has a heart that is the size of the ocean.

 

یکی از چیزهایی که از پدر بزرگم یاد گرفتم صبر بود و ارزش گذشت زمان از او آموختم در زندگی هیچ دلیلی برای عجله کردن وجود ندارد و بهترین چیزها همیشه با صبر به دست می آیند.

 

One of the things I learned from my grandfather was patience, and the value of time I learned from him is that there is no reason to rush in life, and the best things are always achieved with patience.

 

پدربزرگ کهن سال من! تو را سپاس می گویم به خاطر زحماتی که در سال‌های پروردنم متحمل شده‌ای و به خاطر دانایی‌ها و صبوری‌های تو، در برارت سر تعظیم فرود می‌آورم

 

My old grandfather of the year! I thank you for the hardships you have endured during my years of upbringing and for your knowledge and patience, I bow to you

 

گفتم: مادربزرگ نمی‌خواهی بروی دکتر چین و چروک دور لب‌هایت را برداری کمی جوان شوی و زیباتر؟ خندید و گفت: خدابیامرز پدربزرگت مرا با همین اسناد و مدارک هم سخت می‌شناسد ،این‌ها رد بوسه‌های آن دورانند ما به پای هم پیر نشدیم که حسرت جوانی بخوریم

 

I said: Grandma, do not you want to go to the doctor, remove the wrinkles around your lips, become a little younger and more beautiful? He laughed and said: “God bless your grandfather, he knows me very well with the same documents and documents, these are the kisses of that time. We did not grow old together to miss our youth.”

 

پدربزرگی مشغول نوشتن با مداد بود. نوه‌اش پرسید چه می‌نویسی؟ پدربزرگ لبخندی زد و گفت: مهم‌تر از نوشته‌هایم، مدادی است که با آن می‌نویسم، می‌خواهم وقتی بزرگ شدی مثل این مداد بشوی! مداد همیشه اجازه می‌دهد برای پاک کردن اشتباه از پاکن استفاده کنی، پس بدان تصحیح یک کار خطا، اشتباه نیست.

My grandfather was writing with a pencil. His grandson asked, “What are you writing?” Grandpa smiled and said: “More important than my writings is the pencil with which I write. I want you to become like this pencil when you grow up!” The pencil always allows you to use the eraser to erase the mistake, so it is not wrong to correct an error.

به سلامتی آن جوان مردانی که به احتراح سالمندان از صندلی اتوبوس بلند می شوند ، آنها میدانند که پدر بزرگ ها چه گوهر گرانبها ای هستند. روز سالمند مبارک.

Cheers to the young men who get up from the bus seats at the funeral of the elderly, they know what a precious gem grandparents are. Happy Elderly Day.

دانشمند را به خاطر علمش و بزرگسال را به خاطر سن او، باید احترام کرد. روز سالمند مبارک

The scientist should be respected for his knowledge and the adult for his age. Happy Elderly Day

 

همه می گویند آرزو بر جوانان عیب نیست ، من می گویم بر پیران نیز. روز سالمند مبارک

Everyone says that wishing is not a fault for the youth, I say for the old as well. Happy Elderly Day

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید ، چون که بسیاری از انسان ها از آن محروم شده اند.

Never regret aging, because so many people are deprived of it.

پدربزرگ جان ،دکترها نیز مرا جواب کردند ؛ هیچکس علت بی خوابی‌ام را نفهمید … هیچکس ندانست یاد تو هرشب از سقف اتاقم چکه می‌کند!

 

Grandpa John, the doctors answered me; No one understood the cause of my insomnia, no one knew your memory was dripping from the ceiling of my room every night!

اتفاق‌هایی هست که حسرت آن تا همیشه باقی می‌مانند ،مثل حسرت یک بار دیگر بوسیدن دستان پدربزرگ و مادربزرگ …

There are events that will last forever, such as the longing to kiss the hands of grandparents again…

چقدر صدای ثانیه ساعت دلخراش است ، وقتی تو در کنارم نیستی پدر بزرگ

How annoying the sound of seconds is when you are not with me, Grandpa

 

پدر بزرگم همیشه میگفت: زندگی کردن مانند خوردن عسل از روی بوته خار است ، همان قدر شیرین و همان قدر دردناک

 

My grandfather always said: Living is like eating honey from a thorn bush, as sweet and as painful

 

پدربزرگ

شعر در باب پدربزرگ

 

دست رنجور پدربزرگ …
حرف‌ها با من داشت؛
چشم آلوده اشک …
نفسش را به زوال!

 

Grandpa’s aching hand…
He had professions with me;
Tears contaminated eyes…
Declining breath!

 

از تمام دلتنگی‌ها،
از اشک‌ها و شکایت‌ها که بگذریم …
باید اعتراف کنم،
پدربزرگم که می‌خندد،
خوشبختم.

 

Of all the nostalgia,
Leaving aside tears and complaints…
I have to confess,
My grandfather who laughs,
I am happy.

 

دلم،
هوای خانه قدیمی‌ات را کرده …
با پستوی تنگ و تاریکی
که عطر آغوش پدر بزرگ را در آن حبس کرده بودی …
برای پدر بزرگ بودن،
لازم است جوان باشی …
اگر جوان نیستی،
پدر بزرگ شدن تو را دوباره جوان خواهد کرد.

 

My dear grandfather, I miss your home
I would like to
smell your perfume
You need to be young
If you are not, do not worry
Because being a grandfather is better than being young

 

راهنمایی‌ام می‌کنی،
همبازی کودکی و رفیق بزرگسالی‌ام هستی،
از شادی‌ام شاد می‌شوی و در زمان غم همدمم هستی،
به خوب بودنم افتخار می‌کنی
و برای بدی‌هایم نصیحت می‌کنی.
دوستت دارم؛
تو جلوه بزرگی کلمه پدر بزرگ هستی‌.

 

Can you help me
You are my childhood playmate and adult friend,
You rejoice in my joy, and you are my companion in times of sorrow.
You are proud of me for being good
And you give advice to my idiots.
I love you;
You are the great manifestation of the word grandfather ‌.

 

موی سپید و کمر خمیده‌ات،
حکایت از پیری وجودت دارد …
ولی دلت زنده است
و امیدوار از پیمودن موفقیت‌آمیز
راه‌های پر پیچ و خم زندگی

 

White hair and curved waist,
There is a story of aging…
But your heart is alive
And hopes for a successful journey through the tortuous paths of

 

پدر بزرگ،
صبح خیلی زود ما را از خواب بیدار می‌کرد؛
اگر خواب می‌ماندیم،
چیز مهمی را از دست می‌دادیم …
طلوع خورشید را …!
پدربزرگ طلوع خورشید را دوست داشت
و باعث شد ما هم آن را دوست بداریم.

 

Grandpa,
It woke us up very early in the morning;
If we stay asleep,
We were missing something important…
Raise the sun…!
Grandpa loved the sunrise
And it made us love it too.

 

یکی از چیزهایی که از پدربزرگم یاد گرفتم،
صبر بود و ارزش گذشت زمان.
از او آموختم در زندگی هیچ دلیلی برای عجله کردن وجود ندارد
و بهترین چیزها همیشه با صبر به دست می‌آیند.

 

One of the things I learned from my grandfather,
It was patience and worth the passage of time.
I learned from him that there is no reason to rush in life
And the best things are always achieved with patience.

 

پدر بزرگ عزیزم …
نگاهت پرمعناست
و سخنت پربها …
و رفتارت برای من گنجی از تجربه‌هاست.

 

Baby Grandpa…
Your look is meaningful
And the words of the feathers…
And your behavior is a treasure trove of experiences for me.

 

سکوت نکن پدربزرگ
شبیه آسمان این روزها می شوی
خشک و بی نسیم

 

Do not be silent grandfather
You look like the sky these days
Dry and windless

 

از تمام دارایی‌ ها
یکی دو گلدان شمعدانی دارم
یک جفت ماهی سرخ دارم
دوچرخه‌ ای یادگار پدربزرگ
نگذاریم امروز
پدربزرگ‌ ها و مادربزرگ‌ ها
تنهایشان را با عکس‌ های قدیمی تقسیم کنند

 

Of all assets
I have one or two candle vases
I have a pair of red fish
Grandpa’s memorial bike
Let’s not leave today
Grandparents
Share their loneliness with old photos

 

سایه روشن درخت به قدیمی خانه‌ ی پدربزرگ
کافیست
برای من آشفته تا آرام بگیرم

 

The light shade of the tree to the old grandfather’s house
it’s enough
Stir for me to calm down

 

با دست تو شارژ می‌شود زندگی ام…
لبخند تو نابود کند خستگی ام…

دنیا به سرم خراب شد باکی نیست…
من با تو خودِ جهاد سازندگی ام!

 

My life is charged with your hand …
Let your smile destroy my tiredness …

The world is ruined on my head, there is nothing left …
I am your constructive jihad with you!

 

به یاد روزهای پر زخم دستانت
بخند پدربزرگ
شالیزارها بی لبخند تو
خشک می شوند

 

Remember the wound days of your hands
Grandpa laughs
Paddy fields without your smile
They dry

 

دوستت دارم
چو بوی تازه ی نان، به وقت افطار
دوستت دارم
چو عطر تند پدربزرگ، به وقت نماز
دوستت دارم

I love you
The fresh smell of bread, at the time of Iftar
I love you
Grandpa’s spicy perfume, at the time of prayer
I love you

 

یک تکه‌هایی از خودت را بگذار برای من

همان‌هایی که دوستشان نداری

هیچ کجا همراهت نمی‌بری

همان‌هایی که پنهان‌شان می‌کنی بین لباس‌ها

آویزان می‌کنی به چوب رختی

همان‌هایی که مدتهاست قاب کرده‌ای به دیوار

کنار ساعت قدیمی پدربزرگ که سال‌هاست خاک می‌خورد

همان تکه‌های ناجور که وصل تنت نمی‌شود…

 

Leave a piece of yourself for me

The ones you don’t like

You are not taken anywhere

The ones you hide between clothes

You hang it on a clothesline

The same ones that you have framed on the wall for a long time

Next to the grandfather’s old clock that has been eroding for years

The same awkward pieces that can’t be attached

 

خانه پدری کجاست؟

خانه‌ی پدری آنجاست که همیشه و بی قید و شرط دوستت می‌دارند

خانه پدری آنجاست که هر چقدر که نروی یا دیر بروی بدون سؤال و گلگی منتطرت می‌مانند

در خانه‌ی پدری، تو همیشه جوان و زیبا و منحصر بفردی

خانه‌ی پدری امن‌ترین و راحت‌ترین جای دنیاست.

 

Where is my father’s house?

Your father’s house is where they always and unconditionally love you

My father’s house is where they will wait for you no matter how late or late you go.

In your father’s house, you are always young, beautiful and unique

A father’s house is the safest and most comfortable place in the world.

 

مادربزرگم هیچ وقت به پدربزرگم خیانت نکرد …

اساساً بحث این نیست که مادر بزرگم آدم پاکی بود.

مسئله این است اصلاً در دایره لغات مادربزرگم خیانت به همسر گنجانده نشده بود …

 

My grandmother never betrayed my grandfather…

Basically, it’s not that my grandmother was a chaste person.

The problem is that infidelity was not included in my grandmother’s vocabulary at all…

 

سلام پدربزرگ…

حال همه ما خوب است خوب… اما تو باور نکن…

دلمان برای دیدارت تنگ است تنگ…

یادت را به شمعدانی‌ها پیوند زده‌ام.

هیچ گاه زرد نخواهند شد… همیشه سبز

است سبز… همیشه پر گل… گلدانی از یادت…

خاطراتت… حرف‌هایت… نگاهت… صدای خنده‌هایت

بر طاقچه خیالم است…چه مهربان بودی…

یادت گرامی… روحت شاد…

دوستت دارم!

 

Hello grandfather …

Now we are all fine, well … but you do not believe …

We miss seeing you …

I have linked your memory to candlesticks.

They will never turn yellow … always green

Is green … always full of flowers … a vase of remembrance …

Your memories … your profession … your look … the sound of your laughter

I think on the shelf … how kind you were …

Dear memory … your soul is happy …

I love you!

دست پدر بزرگ

پیام دلتنگی برای پدربزرگ

دلتنگی

عین آتش زیر خاکستر است

گاهی فکر میکنی تمام شده

اما یک دفعه

همه ات را آتش میزند . . . .
پدر بزرگ چقدر دلم برایت تنگ شده است

 

Homesick

The same fire is under the ashes

Sometimes you think it’s over

But once

It burns you all. . . .

How much I miss you, Grandpa

 

امشب تمام گذشته ام را ورق زدم :
پر از لحظه های سیاه ، لحظه های داغ و پرالتهاب بی قراری ، دلتنگی افسرده ، خاموشی ، سکوت ، اشک ، سوختن …. چیزی نیافتم .
نفرین به بودن وقتی با درد همراه است

 

Tonight I flipped through my entire past:
Full of dark moments, hot and inflammatory moments of restlessness, depressed nostalgia, silence, silence, tears, burning…. I did not find anything.
Curse to be when it is accompanied by pain

 

گاهی یک دلتنگی
پشتش بودنهایی هست
که تمام دارایی یک نفر هست
و گاهی هم همین دلتنگی
پشتش نبودنهایی هست
که عمیق ترین اتفاق صفر شدنت می شود
دل است دیگر
حالیش که نیست از دست دادن
پدر بزرگ با رفتنت پشم خالی شد

 

Sometimes a nostalgia
There are some behind it
That all property is one person
And sometimes the same nostalgia
There are absences behind it
That is the deepest thing that happens to you
The heart is no more
While not a loss
Grandpa emptied when you left

 

دلتنگی
بلندترین دیوار…
از سخت ترین زندانی بود…
که می‌خواستم از آن فرار کنم…
کاش بشود که این کرونا تمام

 

Homesick
The tallest wall…
He was one of the hardest prisoners…
I wanted to escape…
I wish this corona was over

 

من هرشب به اشتیاقِ تو  

پیراهن سفید حریر مادربزرگ را می پوشم

همان که همیشه وقتی با پدربزرگ قهر می کرد

با یک سنجاق گل روی سر

تنش می کرد

و منتظر می نشست تا پدربزرگ از حجره بیاید

خودم را هزار بار در آینه نگاه می کنم

لبخند می زنم

 

I crave you every night

I am wearing my grandmother’s white silk shirt

The same one he always had when he was angry with his grandfather

With a flower pin on his head

It was tense

And he waited for his grandfather to come out of the room

I look at myself in the mirror a thousand times

I smile

آه نیستی که ببینی
در نبودنت پشتمان خالی شد
پدربزرگ عزیزم ، زود رفتی

 

Oh you are not to see
In your absence, our backs were empty
My dear grandfather, you left early

 

پدربزرگ عزیزم دلتنگ عصا و پشت خمیده ات شدم
عصایی که به واسطه ما به دستان تو آمده بود


My dear grandfather, I missed your cane and your bent back
The cane that came into your hands through us

پدربزرگ

در اینجا سعی کردیم تا بهترین جملات و ارزشمند لایق پدربزرگ را برایتان شرح دهیم. امیدوار هستیم که مورد رضایت شما قرار گرفته باشد.

بسیار ممنون که تا آخر همراه سایت ما بودید. اگر سوالی دارید حتما در بخش کامنت برای ما ارسال کنید. همکاران ما پاسخگو نظرات شما خواهند بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *