گل پرنده بهشتی چیست؟ گل استرلیتزیا چه نوع گلی است بهمراه تصاویر

زمان مطالعه : 0 دقیقه

پرنده بهشتی یا استرلیتزیا با نام علمی “STRELITZIA REGINAE”گونه ای از گیاهان علفی همیشه سبز بومی آفریقای جنوبی می باشد. استرلیتزیا به نامهای پرنده ی بهشتی گل زبان پرنده ، منقار درنا و گل درنا نیز معروف است که همگی دائمی، همیشه سبز و حساس به سرما هستند.

دارای برگهای نسبتا روشن ، چرمی و تخم مرغی شکل گل آذین شامل اسپات سبز با با رگه های ارغوانی و قایق مانند است که در هنگام باز شدن گلها به صورت افقی درمی آید. گل ها دارای کاسه نارنجی و جام آبی رنگ بوده و روی هم رفته شباهت به سر پرندگان پیدا می کند .

نیازهای گل پرنده بهشتی

 دما:

 مشاهده شده است که دمای پایین برای تولید گل لازم است، امادر همان زمان دمای هوای کمتر از ۱۳ درجه سانتی گراد باعث کند شدن رشد برگ و تولید برگ شد، در حالی که دمای بالای ۱۷ درجه سانتی گراد رشد و نمو را افزایش داد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که دمای بین ۱۷ و ۲۷ درجه سانتی گراد باعث گلدهی سریع و یکنواخت می شود. دمای ۱۰ –۱۳ درجه سانتی گراد در شب و ۲۰ –۲۲ درجه در روز بهینه است.

به سرما حساس بوده و در مـناطق معتدل باید در گـلخانه پـرورش داده شود.دمای مناسـب در شـب °C10 –۱۳ و در روز °C20 –۲۲ است. گونه S. reginaeتنها گونه ای است که برای محصول دهی در زمستان در گلخانه های گرم و مرطوب کشت می شود.

 نور:

 خوبیه این گل در منزل یا پاسیو این است که مثل بنفشه آفریقایی فتوپریود (نورگاه) اثری روی گلدهی پرنده بهشتی ندارد. شدت نور پایین ناشی از سایه دهی، باعث کاهش گلدهی شده و مشخص شده است که نور ضعیف با انرژی پایین سقط گل یا بادخوردگی (از بین رفتن گل تکامل یافته) را در گونه های مختلف افزایش می دهد که به احتمال ناشی از اثر آن روی جذب و توزیع مواد فتوسنتزی باشد.

 خاک:

عمق خاک در زمین اصلی یا گلخانه باید حدود cm50 باشد و از مواد آلی و کود دامی پوسیده غنی باشد. پرنده بهشتی در اغلب خاک ها رشد می کند. در اوایل تابستان به کود زیادی نیاز دارد. گیاه به مصرف کود دامی و کمپوست و افزایش کود به آب آبیاری به میزان حدود یک بار در ماه در طول تابستان به خوبی جواب می دهد. کود دامـی باید به میزان Kg/m۲۴ –۵ در زمان آماده سازی خاک اضافه شود. مصرف کود حاوی N-P-Kبا نسبت ۵ –۱ –۳ و ۳ گرم نیترات پتاسیم، در هر لیتر آب با فاصله ۱۰ روز بسیار مؤثر است. این تیمار باید به مدت ۳ ماه به طور منظم انجام شود.

 کاشت گیاه:

 گزارش شده است که محدوده زمانی برای نمو گل بیش از یک سال از زمان اولین انگیزش قابل تشخیص گل تا شکوفایی گل، طول می  کشد. پیشرفت قابل اندازه گیری ممکن است با ظهور برگ که گل را به دنبال دارد همزمان باشد.

برای کاشت پرنده بهشتی در زمین، چاله هایی به ابعاد ۶۰ * ۶۰ سانتی متر حفر کرده و با خاک و کود دامی پر می کنند. تراکم کاشت حدود ۲ گیاه در متر مربع، بیشترین عملکرد را در سال اول محصول دهی ایجاد می کند. مدت زیادی طول می کشد تا گیاهان مستقر شوند. ریشه گیاه پرنده بهشتی توسعه زیادی داشته و باید مراقب بود که در زمان کاشت محدود نشود. حذف پاجوش ها (Offsets)و کاشت آن ها باید در اواخر بهار یا اوایل تابستان انجام شود.

 آبیاری:

 این گیاه مصرف آب زیادی دارد اما در طول تابستان حدود مرداد ماه، دارای یک دوره استراحت کوتاه بوده که در این مدت نباید آبیاری شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *